20 juni 2018: State of the Region en WeMakeThe.City

Tijdens de State of the Region op 20 juni 2018, komen de 500 kernspelers uit de Metropoolregio Amsterdam bij elkaar. Ze gaan met elkaar in gesprek over hun visie op de economische toekomst van de regio, zij delen de resultaten en voeren een debat over hun gezamenlijke uitdagingen. Met elkaar werken zij aan de ambities voor de Metropool van de Toekomst. State of the Region is de aftrap van het innovatiefestival WeMakeThe.City dat plaats zal vinden van 20 tot 24 juni.

State of the Region, een initiatief van de MRA-overheden, Amsterdam Marketing en de Amsterdam Economic Board, moet meer worden dan een ‘one off event’. Het is een mijlpaal in een traject waarin partijen in de MRA worden gestimuleerd om de krachten te bundelen om concrete doelen te behalen op de 5 grootstedelijke uitdagingen (Circulaire Economie, Mobiliteit, Gezondheid, Talent voor de Toekomst en Digitale Connectiviteit).

21-24 juni WeMakeThe.City – 20 – 24 juni 2014

WeMakeThe.City is het festival dat de stad beter maakt. Vijf dagen lang pakken we, met publiek én experts, urgente  uitdagingen voor het dagelijks  leven in de stedelijke omgeving op. Op tientallen locaties verspreid over de stad Amsterdam én de regio. Met lezingen, filmvertoningen, exposities, voorstellingen, stadsexpedities, games, workshops, expertmeetings, gesprekken, labs, werkplaatsen en een uitnodigend en actief weekendprogramma voor een groot en breed  publiek. Voor Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam, Europese steden en de rest van de wereld.

State of the Region op 20 juni 2018 vormt de aftrap van het innovatie festival.

De volgende mobilisatietrajecten staan centraal in aanloop naar de State of the Region:

Artificial Intelligence-Health Lab in de MRA

Om als bewoner langer gezond te blijven is het gebruik van data cruciaal. Daarom wil de Board partijen mobiliseren om een Artificial Intelligence Health Lab te lanceren in de Metropoolregio Amsterdam. Een toegangspoort voor MKB en grootbedrijf in gezondheid voor data, verwerkingscapaciteit en inzichten. Om dit te realiseren wordt een actieve coalitie samengebracht.

Responsible digital cities

Stedelijke regio’s worden steeds meer gestuurd door digitale technologie. Dat vereist dat wordt nagedacht over de rol die overheid, onderwijs, bedrijfsleven, communities en het individu hebben in de stad van de toekomst. Een groot aantal stakeholders in de Metropoolregio Amsterdam werkt aan een gemeenschappelijk manifest waarin de uitgangspunten voor een verantwoorde digitale stad zijn vormgegeven. De komende maanden zetten we in op publicatie van het manifest ‘designing responsible digital cities’ met minimaal 50 MRA-partijen; minstens een verdubbeling van het aantal aangesloten MRA-partijen; minimaal 5 concrete nieuwe initiatieven of intensivering en opschaling van bestaande initiatieven en het ontwikkelen van een actief MRA-breed ‘responsible digital cities’-platform.

De initiatiefnemers zijn: Gemeente Amsterdam, Waag Society, HvA, Schluss en CIOnet

Jobs of the Future

De komende maanden zetten we in op het ontwikkelen van een actief en betrokken netwerk rond het onderzoek Jobs of the Future. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in toekomstige behoeften van werkgevers en daarmee beter in te kunnen spelen op de veranderende arbeidsmarkt in de regio. Het doel is om minstens 20 werkgevers het manifest te laten ondertekenen en een community of practice te vormen, een aantal nieuwe initiatieven te laten ontwikkelen door de ondertekenaars van het manifest, en minstens drie verder te brengen voor de State of the Region 2018.

De initiatiefnemers zijn: Manpower, Randstad, HvA, VU, VNO NCW, EZ Amsterdam / werkgroep MRA onderwijs en arbeidsmarkt, AWVN en Springhouse.

Green deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)

Om de ambitie van de Board – emissie vrije stadslogistiek in 2025 – kracht bij te zetten werken we toe naar inzet op de bestaande Green Deal ‘ZES’ binnen de gehele Metropoolregio Amsterdam. Het doel is te komen tot minstens een verdubbeling van het aantal publieke en private ondertekenaars en intensivering van de inzet van bestaande ondertekenaars. Daarnaast werken we aan de lancering van meerdere Living Labs ZES in de MRA in de aanloop naar de State of the Region.

We doen dit o.a. samen met de gemeenten Amsterdam en Haarlem, Vervoerregio Amsterdam, Connect, TLN en Hogeschool van Amsterdam.

Circulair inkopen en aanbesteden

Circulair inkopen en aanbesteden geeft een versnelling aan de transitie naar een circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam en is een randvoorwaarde hiervoor. De Board is een circulair inkoopinitiatief gestart met als doel om ten minste 40 circulaire aanbestedingstrajecten te realiseren: 25 private partners en 15 regionale overheden aan te sluiten die circulair inkopen.

De 17 partners: ABN AMRO, Nuon, Havenbedrijf, AM, Waternet, Rabobank, UvA, Gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend, Velsen, Lelystad, Almere, Regio Gooi- en Vechtstreek, Provincie Noord-Holland en Schiphol Group.

ZOEnergy (ENGIE)

In Amsterdam Zuidoost broeit het van de initiatieven en kansen met betrekken tot duurzame energie, energiebesparing en uitwisseling van reststromen, maar er is behoefte aan een actieve, verantwoordelijke en onafhankelijke partij die deze initiatiefnemers kan ondersteunen en de ideeën verder kan ontwikkelen tot projecten en met nieuwe initiatieven kan komen.

Partijen (in consortium): Arcadis, Alliander, DNV GL, TNO, gemeente Amsterdam en ENGIE

 

Mobility Portal Johan Cruijff ArenA en nooit meer files in de MRA rondom evenementen in 2020

Met de Mobility Portal realiseren wij spitsmijdingen in de Metropoolregio Amsterdam tijdens evenementen in het ArenApoort gebied. Het bieden van service en ontzorgen van onze klanten op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid staat hierbij centraal. 

Smart City Academy

Kennishub in samenwerking met Hogeschool van Amsterdam over de Amsterdamse aanpak van het organiseren van Smart City projecten.

 

Blijf op de hoogte via www.stateoftheregion.nl en wemakethe.city.

Schrijf je in voor de Board Update
Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?