Acts of the Region: Green Deal ZES

Slimme en schone (stads)logistiek is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van onze regio. En draagt bij aan het doel van de Rijksoverheid om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten. Om dit doel voor 2030 te behalen, is gezamenlijk inzet van zowel het bedrijfsleven als de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hard nodig!

De Amsterdam Economic Board heeft het initiatief genomen om een regionale impuls te geven aan de (landelijke) Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES). Ons doel is om op 17 juni 2019, tijdens een feestelijke bijeenkomst zoveel mogelijk publieke en private partijen de Green Deal ZES te laten ondertekenen en zo gezamenlijk te streven naar verdere verduurzaming van stadslogistiek.

Wil je meer weten?

Lees hier wat het tekenen van de Green Deal ZES voor jou als overheid kan betekenen.

Lees hier wat het tekenen van de Green Deal ZES voor jou als bedrijf kan betekenen.

Wil je aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar onze collega Richard Hoving.

Deze Act of the Region is onderdeel van State of the Region

Tijdens State of the Region komen de belangrijkste spelers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, culturele organisaties en regionale overheden uit de Metropoolregio Amsterdam bij elkaar om het gesprek aan te gaan over grootstedelijke vraagstukken én mogelijke oplossingen.

Voor meer informatie en het volledige programma: www.stateoftheregion.nl

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?