Expertsessie eerlijke en open markt voor data

De Metropoolregio Amsterdam is van plan eind 2018 een prijsvraag uit te schrijven, met als doel consortia uit te nodigen om met innovatieve en schaalbare oplossingen te komen om data betrouwbaar en veilig te kunnen delen, waarbij de eigenaar van de data de gebruiksvoorwaarden bepaalt.

Doel van deze expertsessie is om gezamenlijk (in twee uur tijd) de inhoudelijke uitdaging, vraagstelling en de doelstellingen van de prijsvraag zo helder en scherp mogelijk neer te zetten. Een eerste aanzet daartoe vind je in deĀ concept notitie.

Ter voorbereiding op deze consultatie vragen we je deze notitie door te lezen en op basis daarvan je eventuele voorstellen, suggesties, aanvullingen of aanpassingen tijdens de consultatie in te brengen.

Mocht je niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, dan zou je ons helpen door deze vragenlijst voor ons in te vullen.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?