Amsterdamlezingen 2019 (WeMakeThe.City)

Tijdens de Amsterdamlezingen vertellen zes UvA-hoogleraren over hun nieuwste onderzoek. Over ontwikkelingen en kansen in onderwijs, zorg, mobiliteit, democratie, erfgoed en technologie in Amsterdam. De Amsterdamlezingen vormen de slotmanifestatie van WeMakeTheCity 2019.

Programma Amsterdamlezingen 2019

De Amsterdamlezingen vinden dit jaar in een nieuwe opzet plaats, in een middagprogramma georganiseerd in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, en als slotmanifestatie van WeMakeTheCity 2019.

Zes UvA-wetenschappers belichten hun nieuwste onderzoeken en gaan daarbij dieper in op verschillende stedelijke uitdagingen in Amsterdam. Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur, leidt het programma in. Zef Hemel, Wibautleerstoel Universiteit van Amsterdam, is moderator.
De sprekers gaan onder andere in op

  • De toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs;
  • De democratische waarden en de vraag of ze onder druk staan;
  • Verrassende vormen van zelforganisatie in de zorg;
  • De openbare ruimte als verkeersruimte en waarom dit politiek zou zijn;
  • Historische data als kennisbron voor de stad;
  • Algoritmes die voor diversiteit en inclusiviteit kunnen zorgen.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?