Designing responsible digital cities #1

Ons leven wordt steeds meer gestuurd door digitale technologie. De beloften van technologie zijn groot: onze steden worden groener en leefbaarder, de gezondheidszorg effectiever en het onderwijs toegankelijker. De digitale samenleving roept echter ook belangrijke vragen op voor bestuurders, bedrijven, wetenschappers en burgers. Is het gebruik van data en algoritmen beheersbaar? Profiteert iedereen evenredig van de digitale revolutie? Kennen we de wereld om ons heen door digitale technologie écht beter?

De discussie op dit gebied is zowel landelijk als binnen de Metropoolregio Amsterdam relatief beperkt en partijen in de regio vinden elkaar nog niet gemakkelijk. Om ontwikkelingen rondom de ‘verantwoorde digitale stad’ te versnellen, organiseert de Board een serie van drie bijeenkomsten, waarin we filosofen, ethici, werkgevers, overheden, service providers, kennisinstellingen en technologiepartners uitdagen om mee te denken aan de ontwikkeling van een manifest dat eind 2017 zal worden gepresenteerd.

‘Welke waarden zijn belangrijk in een digitale stad?’

Deze eerste bijeenkomst gaat over het vinden van uitgangspunten voor het ontwerp van de digitale stad. We gaan op zoek naar de gemeenschappelijke waarden die antwoord geven op vragen als:

  • Hoe zorgen we dat de digitale stad van en niet voor de burgers is?
  • Hoe zorgen we dat de digitale stad van alle mensen is en niet alleen voor een creatieve elite?
  • Hoe zorgen we dat bewoners in gezamenlijkheid invulling kunnen geven aan de digitale stad?
  • Hoe maken we van de stad een plek voor mensen nu én in de toekomst?

Deelname aan deze bijeenkomst is op uitnodiging. Wil jij ook aanwezig zijn en met ons meedenken?

Laat dit dan weten via events@amecboard.com.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?