Met de blik naar buiten!

Het evenement voor de onderwijsinnovatie van nu en de toekomst: leren voor duurzame ontwikkeling.

Op donderdag 26 september organiseert de coöperatie Leren voor Morgen in samenwerking met O3-effect het eerste landelijke voortgezet onderwijsevenement voor de onderwijsinnovatie van deze tijd: leren voor duurzame ontwikkeling. Het evenement vindt plaats in het meest duurzame gebouw van de zuid-as in Amsterdam, Circl.

Voor wie?

Docenten, schoolleiders en bestuursleden uit het voortgezet onderwijs worden op dit evenement geïnspireerd om de maatschappelijke trends en ontwikkelingen te vertalen naar hun onderwijs. Daarnaast geeft het beelden en antwoorden op de stelling waarom leren voor duurzame ontwikkeling de onderwijsinnovatie van deze tijd is.

Thema’s

  • Trends en ontwikkelingen in de maatschappij
  • Betekenisvol en actueel onderwijs
  • De 6 elementen van leren voor duurzame ontwikeling
  • De Sustainable Devolopment Goals (SDG’S) als richting voor het onderwijs
  • Vormgeven aan innovatieprocessen
  • Good practices
  • Onderwijs als co-creatie

Waarom?

De afgelopen paar jaren beseft de samenleving steeds meer dat de wereld snel veranderd o.i.v. technologisering, klimaat- en migratievraagstukken. We bevinden ons in een maatschappelijke en economische transitie die zich beweegt van een lineaire – naar een circulaire economie. Hoe gaan we hiermee om en welke rol kan het onderwijs hierin vervullen? Waar leiden we onze leerlingen voor op?

Hoe?

Verschillende mensen uit bedrijven, instellingen en het onderwijs geven invulling aan het evenement. Een multidisciplinair perspectief op de toekomst van het onderwijs.

Wat?

Een divers programma met verschillende werkvormen geeft de bezoekers een inspirerend beeld van de onderwijstoekomst.

Programma van de dag:

09.30 – 10.00: Inloop

10.00 – 11.00: DEEL1: Paneldiscussie – Trends en Transitie
Welke trends en ontwikkelingen zien we in de samenleving? Welke transitie is er nodig?

11.15 – 12.15: DEEL 2: Keuzesessies – Verkennen en Verdiepen
Zes routes voor onderwijsinnovatie om aan te sluiten op de veranderende wereld.

12.15 – 13.00: Lunch en informatiemarkt

13.30 – 13.30: Pitches – Storytelling
Bedrijven en scholen vertellen hun verhaal: hoe spelen zij in op de veranderende omgeving?

13.40 – 14.45: DEEL 3: Inloopsessies – Concepten en voorbeelden
Scholen, leerlingen en organisaties vertellen hoe zij vormgeven aan leren voor duurzame ontwikkeling.

14.45 – 15.45: De slotsom
Inspirerende keynote Ruud Veltenaar

15.45 – 17.00: Borrel

Bekijk ook het volledige programma, inclusief sprekers en workshops.

Alle deelnemers zullen begin september eenmalig een email ontvangen met het overzicht van de workshops en de vraag om zich hiervoor in te schrijven.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?