Slimme en schone bevoorrading in je gemeente #2

Bijna alle gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam hebben het streven naar slimme, schone en duurzame mobiliteitsoplossingen in hun coalitieakkoord opgenomen.

In een serie van 3 rondetafelbijeenkomsten kijken we samen met gemeentes uit de regio  hoe we meer onderling kennis kunnen delen, slimmer kunnen samenwerken en afspraken kunnen maken over het stimuleren van slimme en schone bevoorrading.

Deze reeks is onderdeel van onze inzet op Greendeal ZES in de Metropoolregio Amsterdam. Deze bijeenkomst is op uitnodiging. Ben jij werkzaam bij een gemeente in de regio en wil je graag bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Stuur ons dan een e-mail. 

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?