Tech-educatie voor iedereen! (WeMakeThe.City)

We hebben iedereen nodig in tech. De vraag naar tech-talent is groot en de kans op werk dus ook. Alleen weten verschillende doelgroepen tech-opleidingen en tech-banen nog niet te vinden. Daar zijn verschillende oorzaken voor die de afgelopen maanden door TechConnect zijn onderzocht. En er zijn ook al een aantal oplossingen voor.

Programma

  • Opening door Ruben Nieuwenhuis, directeur TechConnect
  • Viktor Bos – Challenge Lead Talent van de Toekomst Amsterdam Economic Board: presentatie obstakels inclusiviteit in tech-educatie
  • Initiatieven aan het woord:
    • Ibrahim Ouassari – Molengeek
    • Abdelhamid Idrissi – Studiezalen
  • Panelgesprek inclusiviteit in tech-educatie

De Amsterdam Economic Board is founding partner van WeMakeThe.City, het festival dat steden beter maakt.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?