Werkevent 28 september

Werk maken van talent op de arbeidsmarkt van nu & de toekomst.

Inschrijven is niet meer mogeljik

Programma
Workshops
Netwerkapp

Een gezamenlijke inzet vanuit werkgevers, onderwijs en overheid is voorwaarde om te beschikken over voldoende en goed opgeleid talent in de metropoolregio Amsterdam. Het tegengaan van een mismatch op de arbeidsmarkt en de aanpak van (jeugd-)werkloosheid is essentieel om in te kunnen spelen op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Op initiatief van de Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board vindt op 28 september het werkevent ‘Werk maken van talent’ plaats. Het werkevent biedt een platform om afspraken te maken, ideeën te delen en bovenal inspiratie op te doen.

Programma

Ontvangst: 14.00-14.30 uur
Ontvangst in de Tolhuistuin. Bezoek alvast de inspiratiemarkt of drink een drankje in de netwerkhoek.

Plenair programma: 14:30-15:30 uur
Plenaire opening door Sylvana Simons

Welkomstwoord door wethouder Kajsa Ollongren

Presentatie Onderwijs en arbeidsmarktmonitor door prof. dr. Wim Groot

Pitches uit de praktijk:

  • De 99 van Amsterdam over de Inclusieve Arbeidsmarkt, door Bert van Boggelen, oud bestuurder-directeur CNV Vakcentrale en nu kwartiermaker van ‘De Normaalste Zaak’.
  • Best practice 3DMakerszone Haarlem door oprichter Herman van Bolhuis, over samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid.
  • Guner Hassan en Serena Blanker, trainees Sales en Merchandising over hun ervaringen bij Unilever.
  • Leerkracht Tanja Jadnanansing over diversiteit.
  • Lancering van de webtool “Divers talent werkt”. Wethouder Diversiteit Simone Kukenheim biedt de webtool voor werkgevers aan Mariette Hamer als voorzitter van de SER aan.

Een dubbelinterview met Mariëtte Hamer (Sociaal-Economische Raad) en Doekle Terpstra (Techniekpact) over het arbeidsmarktbeleid van de toekomst

15.30-15.45 Pauze
Breng een bezoek aan de inspiratiemarkt waar goede voorbeelden, nieuwe initiatieven en informatie over lopende projecten te vinden is. Een ideale plek om inspiratie op te doen en te netwerken.

15.45-16.45 Workshop ronde 1
16.55-17.25 Workshop ronde 2
17.30-18.00 Workshop ronde 3

Meer info over de workshops

18.00-19.30 Netwerkborrel
Via de Werkevent Netwerkapp kun je nu al heel gericht netwerken ter voorbereiding op het werkevent.

Inspiratiemarkt

De inspiratiemarkt is dé centrale plek waar het om draait tijdens het event: mixen en matchen. Hier kunnen ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs en overheid elkaar ontmoeten, prikkelen en praktische oplossingen vinden voor de thema’s die tijdens het event centraal staan. Innovatieve, succesvolle projecten worden gepitcht en scherpe denkers spreken hun visie uit. Tegelijkertijd zorgen pop-up optredens van jonge talenten van het ROC van Amsterdam voor geen moment van verveling! De Inspiratiemarkt is gedurende het hele event te bezoeken in de Tolhuistuin.

Plenaire opening door Sylvana Simons
Sylvana Simons werd bekend als VJ bij het muziekstation TMF. Daarna groeide zij door tot een veelzijdige media-persoonlijkheid met populaire radio- en tv programma’s. Zij ontwikkelde zich de laatste jaren tot een internationale spreker met media, communicatie, persoonlijke ontwikkeling, diversiteit en women’s issues als belangrijkste vakgebieden.

Welkomstwoord door Kajsa Ollongren
Wethouder Kajsa Ollongren beheert o.a. de portefeuille Economie in de gemeente Amsterdam en is samen met de Amstelveense wethouder Maaike Veeningen trekker van het dossier onderwijs-arbeidsmarkt binnen het bestuurlijke Platform Regionaal Economische Structuur (PRES) van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Presentatie eerste Onderwijs- en arbeidsmarkt monitor door prof. dr. Wim Groot, hoogleraar Economie (UvA) en hoogleraar Evidence Based Education (UM)
Prof. dr. Wim Groot presenteert de highlights van de uitkomsten van de eerste onderwijs-arbeidsmarktmonitor van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De regionale monitor voorziet in de behoefte om één middel te hebben om de arbeidsmarkt in de regio te volgen en beleid te evalueren. In de monitor worden relevante en actuele arbeidsmarktinformatie in de MRA bijeengebracht, waaronder onderwijsgegevens en cijfers over werkgelegenheid, vacatures en werkzoekenden.

Herman van Bolhuis, oprichter van 3d Makerszone Haarlem
3D printing; een technologische innovatie die invloed heeft op ons zelf, onze organisatie en de maatschappij. In 2014 hebben de Assembl3D Group en de gemeente Haarlem in de Waarder polder de 3D Makerszone geopend. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid kunnen hier terecht kunnen om tal van ideeën, innovaties, onderzoek en uitwerkingen uit te voeren. Meer informatie

Tanja Jadnanansing
Elke maandag staat Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA) voor een VMBO-T klas op Openbare Scholengemeenschap Bijlmer. Voordat zij Tweede Kamerlid werd, was ze medeoprichter en directeur communicatie van een informatiecentrum voor jongeren in Amsterdam. Daarna was ze diversiteitsmanager bij de Nederlandse Publieke Omroep, adviseur bij de NOS en programmamaker bij Multiculturele Televisie Nederland en de omroep Organisatie Hindoe Media.

Lancering van de webtool “Divers talent werkt!” door Wethouder Simone Kukenheim
Wethouder Diversiteit Simone Kukenheim biedt de webtool “Divers talent werkt!” aan voorzitter van de SER, Mariëtte Hamer aan.

Wethouder Simone Kukenheim beheert de portefeuille onderwijs, jeugd en diversiteit. Als coörderend wethouder van het programma Amsterdam Inclusief, maakt ze zich hard om de diversiteit van de stad terug te zien in de Amsterdamse arbeidsmarkt. De webtool die wordt gelanceerd is bedoeld voor werkgevers die de beste medewerker willen binnenhalen en talenten bij de aanwezige medewerkers optimaal willen benutten. Hierbij staan de talenten en kwaliteiten van medewerkers centraal en doet het er niet toe welke leeftijd, afkomst of geslacht e.d. de medewerkers hebben. Omdat ieder mens weer anders is en andere kwaliteiten met zich meebrengt, is het van belang deze meerwaarde aan kwaliteiten te benutten. Zo worden succesvolle ondernemingen gebouwd. Voor meer informatie over de webtool, klik hier.

De 99 van Amsterdam is hèt netwerk van werkgevers die met elkaar willen bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. Het is het vervolg op de Ambitie van Zuid, waarbij De Normaalste Zaak in samenwerking met het Werkgeversservicepunt en ondernemersvereniging ORAM een kopgroep van 99 werkgevers in Metropool Amsterdam wil vormen. Het netwerk kenmerkt zich door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen, kennis delen en resultaten willen zien! Elke werkgever die zich zich actief wil inzetten om banen te realiseren is van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.99vanamsterdam.nl.

Routebeschrijving Tolhuistuin (en parkeerplaats)

Vragen? 

Neem contact op met Rachida Amarti: werkmakenvantalent(at)stadsregioamsterdam.nl of Manon Hassink: 06 5252 4343.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?