Zorg2025

Deze 10e bijeenkomst heeft als thema: Veelbelovende kostenbesparende innovatie….Hoe deze in de zorgfinanciering te krijgen?

Met als sprekers:

  • Willem Kort, Confrerie Clinique: Innovatie ok√©, maar dan?
  • Ron de Graaff, Seijgraaf Consultancy: Geen terugbetaling, geen markt…

  • Bob van der Kamp, Boot Advocaten: Willen, kunnen, mogen..

Bij deze Zorg2025-bijeenkomst staat de innovatie van Confrerie Clinique – waarmee ze onlangs de Herman Wijffels prijs in de categorie Zorg hebben gewonnen – centraal. Deze innovatie gebaseerd op RFID-tags en NFC-technologie speelt in op het juiste gebruik (compliance) en de juiste bewaarcondities van dure medicijnen en voorkomt verspilling ervan. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen in termen van doelmatigheid, kwaliteit en terugdringen van medicijngebruik, en mogelijk – op termijn – hergebruik van niet-gebruikte medicatie. Welke juridische en strategische keuzes moeten nu worden gemaakt om deze innovatie in de zorgfinanciering te krijgen?

Over Zorg2025

De Board, Health-Lab, KvK en Rabobank Amsterdam organiseren elke twee maanden een Zorg2025-bijeenkomst. Zorg2025 is een netwerkbijeenkomst voor zorgaanbieders en innovatieve ondernemers in de zorg. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de health sector bijeen brengen en zicht bieden op ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van (ICT-) technologie in de zorg.
Volgende bijeenkomsten: 7 oktober en 9 december 2014

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?