Ambitie 2025

Voor het duurzaam versterken van welvaart en welzijn in de Metropoolregio Amsterdam zet de Amsterdam Economic Board in op samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, innovatie en economische groei. Het is onze ambitie dat de metropoolregio Amsterdam in 2025 tot de top-3 van Europese innovatieve regio’s behoort door te richten op vijf, onderling samenhangende grootstedelijke uitdagingen:

De Amsterdam Economic Board is dé autonome netwerkorganisatie van de Metropoolregio Amsterdam. Met een uniek netwerk van decision makers die tot de wereldtop behoren, vinden niet alledaagse ontmoetingen plaats die innovaties voor deze grootstedelijke uitdagingen verder brengen.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?