Board Academy

De Amsterdam Economic Board (Board) en de Economic Board Utrecht (EBU) gaan van start met de Board Academy. In deze leergang werken (informele) leiders uit het regionale bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen samen aan een economie die de leefbaarheid van de betrokken regio’s versterkt. Meld je nu aan en werk mee aan een betere regio!

Leiderschap met veranderkracht

De economieën van de metropoolregio’s Amsterdam en Utrecht vertonen – zowel nationaal als internationaal – sterke overeenkomsten. In beide regio’s is de ambitie om de welvaart, welzijn en kwaliteit duurzaam te versterken. Om deze ambitie waar te maken is samenwerking tussen en met overheden, kennisinstellingen, ondernemers en (groepen) burgers en andere maatschappelijke actoren (multiple helix) cruciaal. Dit vraagt van alle partijen het vermogen om te denken en te handelen over grenzen van organisaties en sectoren heen. Alleen dan vindt er fundamentele verandering plaats.

Hoe werkt het?

Deelnemers brengen eigen vraagstukken in over de toekomst van zorg, voedsel, mobiliteit, arbeidsmarkt, energie en grondstoffen. Zo werken zij samen aan oplossingen voor een duurzame toekomst. De Board Academy werkt hierbij met ‘Theory U’. Theory U is gericht op het bereiken van fundamentele verandering door de toekomst te ervaren en als het ware binnen te treden. Bedenker Otto Scharmer omschrijft zijn aanpak als het waarnemen, voelen en handelen vanuit hoofd, hart en handen. Lees hier meer over Theory U.

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor invloedrijke directeuren, leidinggevenden en strategen met visie en ervaring in grensoverschrijdende publiek-private samenwerking. Per leergang kunnen 15-25 deelnemers aansluiten, liefst een mix van mensen met een achtergrond uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Brochure

Download hier de brochure.

Contact

Zef Hemel