Europa

De Europa-aanpak van de Board:

  • Inzet op internationale profilering van de Metropoolregio als innovatieve en kennisintensieve regio Amsterdam op de Grootstedelijke Uitdagingen – Circulaire Economie, Digitale Connectiviteit, Gezondheid, Mobiliteit en Talent voor de Toekomst – en thema’s als de stad als living lab (dé plek waar innovaties uitgerold worden) en Smart Cities.
  • Onze stakeholders ondersteunen bij het grijpen van Europese kansen zoals deelnemen in relevante netwerken voor kennisuitwisseling, initiëren van Europese projecten, optimaal benutten van Europese fondsen, kennis uit Europa delen met ons netwerk en Europese opschaling van projecten mogelijk maken.
  • Elke Uitdaging heeft zijn eigen focus op Europa.
  • Europa Expertgroep: deze groep ondersteunt de Board bij het maken van keuzes in de Europese profilering. Ook zorgt de groep voor verbinding tussen gesprekken op niveau (bijvoorbeeld met Europees Commissarissen) en de uitvoering in de regio.

ga terug naar de pagina van Europa

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?