Europa

De Europa-aanpak van de Board:

  • We zetten in op internationale profilering van de Metropoolregio als innovatieve en kennisintensieve regio en dé plek waar innovaties in praktijk gebracht worden en Smart Cities. We ondersteunen onze stakeholders bij het grijpen van Europese kansen zoals deelnemen in relevante netwerken voor kennisuitwisseling, initiëren van Europese projecten, optimaal benutten van Europese fondsen, kennis uit Europa delen met ons netwerk en Europese opschaling van projecten mogelijk maken.
  • Elke Uitdaging heeft zijn eigen focus en activiteiten in Europa:

De Board ontwikkelt met de MRA stakeholders verschillende activiteiten met Europees perspectief.

 

De MRA-gemeenten en Europa

Sinds een aantal jaren werken de gemeenten in de MRA samen aan hun profilering in Europa en aan Europese projectontwikkeling en deelname in netwerken. In 2016 hebben de gemeenten besloten om op de regionale uitdagingen Digitale Connectiviteit en Circulaire Economie te starten met een intensivering van die samenwerking. De Board draagt hier aan bij door strategisch mee te denken met de gemeenten, de link te leggen met het EU-netwerk en door de gemeenten te koppelen aan bedrijven en kennisinstellingen.

Bekijk onze EU-routekaart speciaal voor gemeenten
Link naar EU-pagina MRA-bureau 
Link naar MRA EU-event
Link naar MRA on Tour project

Netwerken

Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen zijn de Board en onze stakeholders aangesloten bij verschillende Europese Netwerken.

Ook werken wij samen met het Huis der Nederlandse Provincies in Brussel, de vertegenwoordiging van de 4 Nederlandse grote steden in Brussel (G4) en verschillende Europese netwerken, zoals EIP-SCC, EIP-AHA, etc.
Sinds voorjaar 2017 coördineert Haarlem vanuit de MRA het Europese Urban Agenda Partnership voor Innovative Procurement (Innovatief Aanbesteden).

Op onze twee community platforms kun je projecten zien en bijvoorbeeld verzoeken plaatsen voor Europese samenwerking.

Amsterdam Health

Amsterdam Smart City

 

Meer weten?

Neem contact op met Audrie van Veen, Strategisch Adviseur Europa

ga terug naar de pagina van Europa

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?