Feiten & Cijfers

We kijken vanuit vier verschillende ‘lenzen’ naar de prestaties en externe omgeving van de MRA: dashboard, benchmarks, trends en scenario’s.

Dashboard

De Amsterdam Economic Board zet zich in op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor vijf grootstedelijke uitdagingen. Deze oplossingen moeten leiden tot meer economische groei, innovatie en een hogere leefkwaliteit voor inwoners van de MRA. In het dashboard monitoren we de (overall) performance van de MRA op deze drie typen indicatoren: groeiinnovatie en leefbaarheid. Het onderstaande overzicht geeft de meest recente cijfers over de regio weer. Een pijltje geeft weer of het cijfer t.o.v. vorig jaar gestegen of gedaald is. Door op een van de cijfers te klikken kom je in het dashboard met nadere informatie en interactieve grafieken bij de cijfers.

2,8%↑ economische groei BRP
1,4 mln werkzame personen
40%↑ Hoogopgeleid
46,6 gezonde levensverwachting
20,8 μg/m3↓ concentratie fijnstof
19%↑ aandeel van economie in Nederland
€133 mld↑ Bruto Regionaal Product
150↑ Smart City projecten
28 mld↓ KG CO2-uitstoot
19,2 μg/m3↓ concentratie stikstofdioxide
140↑ nieuwe buitenlandse bedrijven
7,1% werkloosheid
1153↑ Startups
71%↓ bruto participatiegraad

Benchmarks

De Metropoolregio Amsterdam moet in 2025 tot de top-3 van Europese innovatieve regio’s behoren. In het onderstaande overzicht belichten we de internationale concurrentiepositie van de MRA op basis van de belangrijkste benchmarks op het gebied van groei, innovatie en leefbaarheid. In het blauw is weergegeven op welke benchmarks we in de top-3 van Europese steden scoren.

Download hier de volledige presentatie van de benchmarks.

Groei

Generieke concurrentiekracht overall score Amsterdam Score Amsterdam t.o.v. Europese steden
Cities of Opportunity 2016 - PwC 5e 3e
Global Power City Index 2016 - MORI Institute 8e 3e
Global Cities Outlook 2017 - AT Kearney 16e 5e
Cities in Motion Index 2017 - IESE 10e 4e
Investeringsklimaat overall score Amsterdam Score Amsterdam t.o.v. Europese steden
European Cities of the Future 2016/2017 - FDI 7e
Winning in Growth Cities 2015/2016 - Cushman & Wakefield 5e 3e

Innovatie

Innovatiepotentieel overall score Amsterdam Score Amsterdam t.o.v. Europese steden
Innovation Cities Index 2017 - 2Thinknow 12e 4e
Top Innovative Cities 2015 - CITIE 5e 4e
Startup ecosysteem overall score Amsterdam Score Amsterdam t.o.v. Europese steden
Global Startup Ecosystem ranking 2017 - Compass 19e 5e
European Digital City Index 2017 - NESTA 3e 3e

Leefbaarheid

Leefkwaliteit overall score Amsterdam Score Amsterdam t.o.v. Europese steden
Quality of Living Index 2017 - Mercer 12e 9e
Safe Cities Index 2015 - EIU 5e 2e
Duurzaamheid overall score Amsterdam Score Amsterdam t.o.v. Europese steden
Sustainable Cities Index 2016 - Arcadis 11e 9e
European City Ranking 2015 - Sootfree 10e

Scenario's

Waar verdient de Metropoolregio Amsterdam in 2025 zijn geld mee? Hoe ziet de economische strategie van de regio op lange termijn eruit? De Board heeft een scenarioanalyse uitgevoerd om de impact van de veranderende wereld op de economie van de Metropoolregio Amsterdam te duiden. De MRA scenario’s zijn ook goed toepasbaar bij het nadenken over de toekomstbestendigheid van de strategie van je eigen organisatie.

 

Global Giants

Dit scenario vereist een open wereldhandelsklimaat.

Lees verder

European Renewal

Bij dit scenario ligt de focus op sociale innovatie.

Lees verder

International Alliances

In dit scenario staat internationale acquisitie centraal.

Lees verder

Local for Local

In dit scenario is de economie 'kleiner en lokaler'.

Lees verder

Om alle scenario’s in één overzicht te laten zien, is een infographic gemaakt. Hier staan de kenmerken per scenario benoemd en zie je hoe de scenario’s onderling tot elkaar verhouden. Klik hier om de infographic te downloaden.

Plaats een reactie!

Geef een reactie

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?