Active and Healthy ageing: een netwerk van organisaties

Hoe zorg je dat inwoners van de Metropoolregio Amsterdam gezond oud worden? De Metropoolregio Amsterdam heeft van het Europese Innovatie Platform (EIP) van de Europese Commissie 3 sterren gekregen voor innovaties op dit gebied, ook wel Active and Healthy Ageing (AHA) genoemd. Een uniek netwerk van 37 organisaties doet hier aan mee. Nu de sterren zijn toegekend en de organisaties zich hier aan hebben gecommitteerd, kunnen we aan de slag.

Om Europese subsidies voor innovatie aan te vragen, vormen we consortia (een organisatie-overstijgend samenwerkingsverband) bestaand uit partners uit het Metropoolregio Amsterdam-netwerk en Europese partners uit het netwerk van de 74 Reference Sites. Een consortium wordt gebouwd rondom een thema. Op dit moment worden, samen met het netwerk, de thema’s gekozen waar we ons de komende tijd op gaan richten. Je kunt daarbij denken aan omgeving en gezondheid en ouderen en ouderen en werk. Wil je meer informatie of hier aan mee doen? Neem dan contact op met Sabina van der Veen en Anke Heijsman.

Rol van de Board

De Board coördineert het samenwerkingsverband en helpt het netwerk met het aanvragen van subsidies.

Meer informatie

De Europese website vind je hier. Ook op Amsterdam Health kun je meer informatie vinden over dit netwerk.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?