AMDEX

Met de Amsterdam Data Exchange (AMDEX) lossen we het probleem op dat veel organisaties wel data willen delen, maar niet altijd kunnen. Hoe zorg je ervoor dat je alleen data deelt met partijen die je vertrouwt, hoe zorg je dat zij alleen die data krijgen die je wil delen, hoe ga je om met betalingen hiervoor, hoe gaan we om met disputen? Met de Amsterdam Data Exchange willen we een neutraal model bieden dat dit mogelijk maakt, waarbij autonomie van de deelnemende partijen vooropstaat. Alleen zij zijn eigenaar van hun data en bepalen wat daarmee gedaan wordt.

Data?

Dat is informatie waar je voortdurend nieuwe informatie van kunt maken. Informatie waar we samen — door nieuwe vragen en nieuwe toepassingen — steeds slimmer van worden en nieuwe uitdagingen mee oplossen. Dat vraagt om gezamenlijke afspraken over privacy en eigendomsrechten. Dus: data delen met anderen maar zélf in control blijven. Dan wordt het vertrouwd om je dat data toegankelijk te maken. Vindbaar. Uitwisselbaar. Voor en door iedereen die er iets moois mee wil doen.

AMDEX

AMDEX gaat over alle soorten data. Data die consumenten graag delen. Data die bedrijven willen delen om te innoveren en beter samen te werken. Wetenschappelijke en onderzoeksdata. Open data.  Als we vertrouwd data kunnen delen, dan is één democratische markt voor data ook mogelijk. Dus niet de versnippering die we nu nog zien. Alle data is van waarde en ontstaan uit de beste bedoelingen. Maar het blijven lastig vindbare eilandjes, elk met andere afspraken, regels, belemmeringen en mogelijkheden.

AMDEX is veel handiger met data. Een soort van supermarkt. Of nog beter — want we praten over een héle grote — een hypermarket met afdelingen voor elk wat wils. AMDEX maakt mogelijk dat jij met vertrouwen bepaalt welke van je eigen data met anderen kunnen worden gedeeld. Een data hypermarket. Waar je kunt zoeken. Op ideeën komt voor nieuwe producten. Waar je kunt winkelen, kijken, kiezen, vragen en aanbieden. Waar je voor sommige dingen moet betalen. En voor andere niet. AMDEX brengt samen: vertrouwen, duidelijkheid, overzicht en mogelijkheden.

Ga naar de AMDEX website

Lees hier in het kort waar AMDEX voor staat

Lees hier het uitgebreidde AMDEX rapport

AMDEX report in English

In 2017 heeft de Board samen met het Amsterdam Science Park het initiatief tot de Amsterdam Data Exchange (AMDEX) genomen. Er ligt een 2 jarig vervolgplan ter goedkeuring voor bij de UvA, VU en gemeente Amsterdam. Het vervolgplan heeft 2 fases:

  • Heden tot voorjaar 2019: Ontwerpfase op basis van use cases in o.m. de uitdagingen circulaire economie, mobiliteit en gezondheid (zie ook 4.2, 4.3 en 4.5).
  • Voorjaar 2019 tot medio 2020: Uitwerkingsfase. Keuzes voor concretiseren van het functioneren van de AMDEX.

Daarnaast wordt in samenwerking met het MRA bureau voor 2019 een prijsvraag ontwikkeld om de ontwikkeling van een prototype en business model te versnellen.

Output

  • Minimaal 10 triple helix coördinatieteam meetings.
  • Uitgewerkte governance structuur.
  • Proposal- en projectontwikkeling.
  • Minstens 10 bijeenkomsten t.b.v. lokale en (inter)nationale marketing en relatiemanagement met in totaal minstens 100 deelnemers.
  • Openbare AMDEX prijsvraag.

Outcome

  • Actief platform met minstens 50 actieve leden waarin wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van de AMDEX.
  • Een functionerend (proto)type met bijhorende beheersorganisatie.

Impact

  • Minstens 3 nieuwe innovatieve (digitale) diensten en businessmodellen voor betrouwbaar, veilig en eerlijk delen van data.

Rol van de Board

AMDEX is een initiatief geïnitieerd door de Board. De Board is verantwoordelijk voor het verzekeren van de financiering en de ontwikkeling van de prijsvraag. Verder is de Board lid van een brede werkgroep en vervult de Board een initiërende rol voor use cases.

#slimgroengezond

De digitale infrastructuur draagt bij aan de Metropoolregio Amsterdam als digitale hub van Europa.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?