AMDEX Mobility

Samen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen gaan we identificeren welke eisen we (moeten) stellen aan de data uitwisseling op het gebied van Smart Mobility

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?