AMDEX – use case circulaire economie

AMDEX – use case circulaire economie

In 2019 verkennen we de mogelijkheid voor een use case Circulaire Economie binnen het initiatief AMDEX (Amsterdam Data Exchange), bijvoorbeeld met bedrijfsafval. Daarnaast bouwen we voort op de leringen uit de Prijsvraag Digitaal & Circulair die de CTO office van de gemeente Amsterdam samen met de Board in de markt heeft gezet.

Via Amsterdam Smart City zet de Board met haar partners in op integrale gebiedsontwikkeling (circulair, energie en mobiliteit) en een makerzone voor het hergebruik van reststromen (alles vóór recycling). Met als doel om burgers en/of gebruikers te betrekken bij het ontwerp van hun circulaire stad.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?