Campus Amsterdam

De regio Amsterdam is dé plek voor het ontdekken van nieuwe oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Campus Amsterdam verbindt alle campussen, labs en innovatiedistricten in de metropoolregio Amsterdam en biedt ondernemers, onderzoekers en studenten van waar ook ter wereld een duidelijke toegang tot de overvloed aan innovatie, kennis en onderwijs in deze regio.

Voor de betrokken partners is Campus Amsterdam een netwerk dat nieuwe crossovers en uitwisseling van kennis faciliteert. Het grote aantal en de diversiteit van innovatiedistricten in combinatie met het Amsterdamse bottom-up innovatie DNA maakt van Campus Amsterdam een unieke versneller van regionale innovatie.

Campus Amsterdam is een open netwerk van innovation districts, campussen, living en fieldlabs en innovation hubs, waaronder de 3D Makers Zone, AMC Campus, Amsterdam Life District, Amsterdam Science Park, B.Amsterdam, De Waag, De Zwijger, Flevocampus, Green City AMS, Greenport Aalsmeer, Hilversum Mediacampus, Kenniskwartier Zuidas, Knowledge Mile, Marineterrein, Port of Amsterdam, Schiphol Area Development Company (SADC), Techport Campus en Universiteitskwartier.

Campus Amsterdam organiseert ontmoeting en biedt een duidelijke ingang voor een brede doelgroep van ondernemers, studenten, docenten, onderzoekers en beleidsmakers en vergroot zo de transparantie en de toegankelijkheid van de verschillende innovatie ecosystemen binnen de Metropoolregio Amsterdam. Dit vergroot tevens de acquisitiekracht voor vestigende bedrijven.

Door crossovers tussen de innovatiedistricten, campussen, living- en fieldlabs en innovatiehubs in de MRA te initiëren, te faciliteren en zichtbaar te maken rondom grote uitdagingen, wordt de relevantie van deze ecosystemen groter. De uitdagingen kunnen onder meer voortkomen uit de Sustainable Development Goals (VN), Doughnut Economics (Kate Raworth), en de vijf uitdagingen van de Amsterdam Economic Board.

Campus Amsterdam promoot de Metropoolregio Amsterdam als dé campus van de wereld, met een grote diversiteit en kwaliteit van met elkaar verbonden initiatieven. Het resultaat is een vitaal innovatienetwerk.

Rol van de Board

De Amsterdam Economic Board is één van de initiatiefnemers van Campus Amsterdam. De Board zit in het kernteam van Campus Amsterdam en verbindt de initiatieven daar zo goed mogelijk aan de grootstedelijke uitdagingen in de metropoolregio Amsterdam. De Board is gevestigd op het Marineterrein, één van de innovatiedistricten van Campus Amsterdam.

Milestones 2018

In juni 2018 is Campus Amsterdam gelanceerd.

Meedoen?

Wil je kennismaken met Campus Amsterdam? Kom dan naar een van de meet-ups.

Fase

In uitvoering.

Meer lezen

www.campusamsterdam.org

#slimgroengezond

Het slim verbinden van innovatiedistricten in de metropoolregio Amsterdam biedt kansen voor nieuwe samenwerking rondom grootstedelijke uitdagingen.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?