Community Frontrunners Circulaire Economie Onderwijsinstellingen

De overgang naar een circulaire economie vraagt om lef, intrinsieke motivatie en een andere manier van denken, een shift in mindset is nodig. En dat begint al in het onderwijs.

Samen met koplopers uit het onderwijs die actief zijn met circulaire economie ontwikkelt de Board een manifest. Hierin onderschrijft het onderwijs wat ze gaan doen om kinderen, inwoners en professionals in de Metropoolregio Amsterdam klaar te stomen voor de circulaire economie.

Doelstelling is dat alle MBO, HBO en WO instellingen in de Regio het manifest hebben ondertekend en daarmee de stap wordt gezet om circulaire economie stevig te verankeren in het onderwijs en een van de kernonderwerpen is.

Rol van de Board

De Board faciliteert het proces om tot een manifest te komen. Onderwijsinstellingen dragen zelf zorg voor de uitvoering

Milestones 2018

  • Ontwikkelen van een manifest voor onderwijsinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam
  • Organiseren van diverse stakeholder sessies om tot het manifest te komen

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?