Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

In 2025 zijn vrachtvoertuigen in de stad emissievrij. Logistieke en verkeersdata zijn slim gekoppeld. In 2018 zet de Board zich in om partijen binnen de MRA te verbinden aan de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en zorgt hiernaast voor een intensivering van de inzet van de huidige ondertekenaars.

Slimme en schone (stads)logistiek is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van onze regio. De Amsterdam Economic Board heeft het initiatief genomen om een regionale impuls te geven aan de landelijke Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) en heeft al tientallen ambitieuze partijen aan elkaar verbonden.

Tijdens de Act of the RegionĀ  op 17 juni 2019 zetten meer dan 50 nieuwe partijen hun handtekening onder de Green Deal ZES, om gezamenlijk te streven naar verdere verduurzaming van stadslogistiek.

Rol Board

De Board zet in op het aanhaken van nieuwe partijen in de MRA op de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en op de intensivering van de inzet van de huidige ondertekenaars.

Milestones 2019

  • Minimaal 10 nieuwe publieke (nu 2 gemeenten en 1 onderwijsinstelling) en private ondertekenaars (nu 5 organisaties) uit de MRA op Green Deal ZES en intensivering van de inzet van de huidige ondertekenaars
  • Overzicht van bestaande initiatieven en living labs in de regio
  • Een actief MRA Green Deal ZES-platform waarin partijen elkaar periodiek ontmoeten om actief kennis te delen en van elkaar te leren.

Contact

Wil je meer informatie, of een bijdrage leveren aan de Green Deal ZES MRA? Neem een kijkje op deze webpagina of neem contact op met onze Challenge Lead Mobiliteit, Richard Hoving

#slimgroengezond

De Greendeal Zes MRA draagt bij aan een schone regio door middel van emissievrije stadslogistiek in 2025