Green Deal Zero Emission Stadslogistiek MRA

In 2025 zijn vrachtvoertuigen in de stad emissievrij. Logistieke en verkeersdata zijn slim gekoppeld. In 2018 zet de Board zich in om partijen binnen de MRA te verbinden aan de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en zorgt hiernaast voor een intensivering van de inzet van de huidige ondertekenaars.

Eind 2014 tekenden 54 partijen samen met voormalig Staatssecretaris Mansveld de landelijke Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) . Deze partijen onderzoeken samen hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden. Het doel is om in 2025 zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren.

Een aantal partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)  heeft deze Green Deal reeds ondertekend en is ermee aan de slag, maar een bredere gezamenlijke regionale inzet hierop kan grote meerwaarde bieden en daarom gaat de Board hier zich in 2018 voor inzetten.

Rol Board

De Board zet in op het aanhaken van nieuwe partijen in de MRA op de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en op de intensivering van de inzet van de huidige ondertekenaars.

Milestones 2019

  • Minimaal 10 nieuwe publieke (nu 2 gemeenten en 1 onderwijsinstelling) en private ondertekenaars (nu 5 organisaties) uit de MRA op Green Deal ZES en intensivering van de inzet van de huidige ondertekenaars
  • Overzicht van bestaande initiatieven en living labs in de regio
  • Een actief MRA Green Deal ZES-platform waarin partijen elkaar periodiek ontmoeten om actief kennis te delen en van elkaar te leren.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie:
(Bron: Connekt)

Contact

Wil je meer informatie, of een bijdrage leveren aan de Green Deal ZES MRA? Neem dan contact op met onze Challenge Lead Mobiliteit, Richard Hoving

#slimgroengezond

De Greendeal Zes MRA draagt bij aan een schone regio door middel van emissievrije stadslogistiek in 2025

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?