Innovatielab Mobiliteit

Er is behoefte aan een toekomstgerichte en adaptieve arbeidsmarkt in de mobiliteitssector.

In 2019 gaat de Board zich inzetten voor de totstandkoming van een innovatielab Mobiliteit

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?