Jobs of the Future

De Metropoolregio Amsterdam wil er voor zorgen dat in 2025 haar onderwijs en arbeidsmarkt de meest adaptieve is van Europa. Daarom gaat de Amsterdam Economic Board het gesprek aan met organisaties in de regio om te verkennen hoe jouw markt- en business model verandert, en welke (nieuwe) vaardigheden en organisatiestructuur dit vraagt.

In samenwerking met Randstad, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam, is het onderzoek ‘Jobs of the Future’ gestart. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in toekomstige behoeften van werkgevers en daarmee beter in te kunnen spelen op de veranderende arbeidsmarkt in de regio. Hoe ziet werk er in de toekomst uit voor jouw organisatie? Wat voor invloed heeft dit op toekomstige business(modellen), talenten en skills?

Het onderzoek

Vragen die gesteld zijn tijdens het interview gaan over:

  • veranderingen in de markt waarin jouw organisatie opereert;
  • veranderingen in de waardeproposities en benodigde vaardigheden;
  • belangrijkste verdienmodellen;
  • verandering in omgang met klanten;
  • verandering in organisatiestructuur en wijzing van toekomstige kostenposten

De initiatiefnemers zijn: Manpower, Randstad, HvA, VU, VNO NCW, EZ Amsterdam / werkgroep MRA onderwijs en arbeidsmarkt, AWVN en Springhouse.

McKinsey & Company

Daarnaast heeft McKinsey & Company wereldwijd granulair onderzoek gedaan naar de implicaties van automatisering op de toekomst van werk. Om beter inzicht te krijgen op de regionale markt hebben McKinsey Amsterdam, Randstad en de Board dit onderzoek verder gespecificeerd naar Nederland, en de Metropoolregio Amsterdam.

De resultaten

De resultaten van beide onderzoeken worden in Q2 2018 gepresenteerd.

 

Impact

Dit draagt bij aan een meer inclusieve arbeidsmarkt met betere aansluiting tussen onderwijs en behoeften van de markt.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?