L*E*A*P = Lower Energy Acceleration Program

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken we hard aan een slimme, groene en gezonde leefomgeving. In het licht van het Klimaatakkoord dat juni 2019 is gepresenteerd, staan ingrijpende veranderingen op stapel. Onderdeel van de aanpak is de Energietransitie met daarin energiebesparing als belangrijke stap.

De voortschrijdende digitalisering van onze maatschappij zorgt ervoor dat we steeds meer data genereren, versturen en opslaan. Datacenters faciliteren dit dataverkeer, terwijl de ICT hard- en software vaak eigendom zijn van klanten. Door de groei van datagebruik, stijgt de vraag naar elektrische energie. De verwachting is dat het toekomstig benodigd vermogen in 2030 sterkt toe zal nemen ten opzichte van het huidige opgesteld vermogen.

Energie-initiatief L*E*A*P ziet het licht

De Amsterdam Economic Board, NL Digital, Green IT Amsterdam, IT-Circle Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied zijn L*E*A*P (Lower Energy Acceleration Program) gestart om energie-efficiƫntie van datagebruik met behulp van ICT verder te optimaliseren. Onderzoek toont aan dat het mogelijk is.

Het doel van L*E*A*P is om het potentieel van energiebesparing van ICT binnen datacenters te benutten en zo het tempo te versnellen naar de duurzame digitale economie. We willen perspectief bieden voor het benutten van (nieuwe) technieken en het versnellen van ontwikkelingen die kunnen leiden tot energiereductie met behulp van ICT bij organisaties die veel dataverkeer hebben. Om dit voor elkaar te krijgen is samenwerking met de gehele keten nodig. L*E*A*P wil krachten bundelen om het verschil te maken. Hierbij ben je van harte uitgenodigd mee te doen.

Uitnodiging tot samenwerking

Met L*E*A*P willen we laten zien dat samenwerking leidt tot energiebesparing. En dat optimalisatie van energiegebruik ruimte biedt voor groei. Samen met hardware fabrikanten, zakelijke klanten, ICT beheerders, datacenters, overheid, kennisinstellingen, startups en consumenten het verschil maken en stappen vooruit zetten, dat is de bedoeling.

Als jouw organisatie veel dataverkeer en een significante energievraag heeft en als je actief bent c.q. wilt zijn om dit energiezuinig en duurzaam te maken, nodigen wij je uit om mee te doen. Of gebruik je/ken je een state-of-the-art innovatie op dit gebied die significante energiebesparing kan opleveren en schaalbaar is? Doe mee!

Hoe werken we samen?

Samen met koplopers vormen wij een Coalition of the Willing waarin de gehele keten is vertegenwoordigd. De eerste koplopers hebben al aangegeven mee te willen doen: KPN, Schiphol, Interxion, NEP Netherlands, Gemeente Amsterdam en TU Eindhoven. Dit initiatief wordt ondersteund door de Dutch Datacenter Association.

Samen met koplopers uit de Metropoolregio Amsterdam gaan we werken aan twee tracks:

  1. Het realiseren van energiebesparingen van tussen 20% – 40% voor 2022
  2. Het versnellen van energiebesparingen op langere termijn (> 5 jaar) door middel van innovatieve oplossingen

Pilots

Om te bepalen wat we kunnen doen om energiebesparingen te realiseren, stellen we in verschillende pilots de energie-impact van huidige technologische oplossingen vast. We richten ons in eerste instantie op power management op servers. De pilots dienen als voorbeeld en inspiratie. Denk aan cases bij energiebedrijven, banken, gemeenten, telecombedrijven. In alle gevallen zal het gaan om organisaties die hun IT-servers deels in huis en deels extern hebben. Hiermee kunnen we onderzoeken of we het besparingspotentieel bij ICT servers daadwerkelijk kunnen benutten.

De resultaten van de pilots bieden inzicht in de potentiƫle energiebesparingen en moeten het bewustzijn bij ICT-beheerders van klanten bij datacenters vergroten. Daarnaast biedt het handelingsperspectief aan de sector en zet aan tot verandering. En, niet geheel onbelangrijk, wordt het maatschappelijke debat aangewakkerd.

Innovaties

In een parallelle track onderzoeken we samen hoe met innovatie de komende jaren nog meer energiebesparing gerealiseerd kan worden. Verdere samenwerking in de keten is nodig om ontwikkelen te versnellen en te bouwen aan de toekomstige generatie ICT binnen datacenters. We stimuleren het ontstaan van een ecosysteem van onderling samenwerkende innovatieve partijen.

Meer weten?

Lees de L*E*A*P let en sluit je aan bij dit initiatief door contact te leggen met Marjolein Bot, Challenge Lead Energie.

Nog meer weten? Meld je dan hier aan voor het event ‘Growing Green‘ van IT-Circle Nederland en verdiep je in hoe IT kan bijdragen aan een duurzame samenleving.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?