Open Call Digitaal en Circulair

In de regio barst het van circulaire initiatieven en experimenten, maar het kan meer, beter en groter. Daarom heeft de Amsterdam Economic Board in samenwerking met Gemeente Amsterdam een competitie digitale economie uitgezet voor partijen die met creatieve, slimme en innovatieve business opportunity’s komen (beste plan en business case) die bijdragen aan de concurrentiepositie voor circulaire en economische bedrijvigheid in de Metropoolregio Amsterdam. In totaal is er € 750.000,- aan publieke middelen beschikbaar.

Om de circulaire hub van producten en diensten te worden in deze regio zijn baanbrekende oplossingen nodig om op grote schaal (via digitale oplossingen) kringlopen te sluiten en hoogwaardige verwerking te stimuleren. Oplossingen voor het maken van nieuwe producten die ook geld opleveren komen niet altijd vanzelf van de grond. Met deze competitie is hulp nabij. Het beste plan wordt met behulp van cofinanciering geholpen om de business case verder te brengen zodat het innovatieve idee ook echt gerealiseerd wordt.

Rol van de Board

  • Initiëren, aanjagen/mobiliseren, platform geven.
  • De Board organiseert de digitale competitie en marktconsultatie in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Milestones 2019

Marktconsulatie (Om ervoor te zorgen dat de door de gemeente Amsterdam gestelde eisen aansluiten op de mogelijkheden in de markt) potentiële deelnemers aan de markt consultatie als potentiële afnemers van grondstoffen en nieuwe producten.
De winnaar wordt beloond met een consult om te komen tot een overeenkomst over het vervolg.

Samenwerkingspartners

Gemeente Amsterdam.

Fase

In ontwikkeling.

#slimgroengezond

De circulaire inkoopbeweging draagt bij aan de Metropoolregio Amsterdam als circulaire hub voor producten en diensten. Circulair Inkopen is hierbij cruciaal.