Supermarktlogistiek (ITSLOG)

Vanaf maart 2016 is het onderzoekproject ITSLOG “Real Time Verkeersdata voor Goederenvervoer” van start gegaan. Dit project richt zich op het gebruik van actuele verkeersdata bij stadslogistiek – in het bijzonder de slimme bevoorrading van supermarkten – in de regio Amsterdam.

Partners

Naast de Amsterdam Economic Board, zijn de Hogeschool van Amsterdam, Ahold Delhaize, Simacan, gemeente Amsterdam, Tafel Ruimte & Infra van de Amsterdam Logistics Board en de Stadsregio deelnemende partners.

Maatschappelijke doelen binnen dit project zijn verbetering serviceverlening in de logistiek, minder congestie en daarmee minder uitstoot CO2.

Rol Board:

De Boardorganisatie is partner in dit onderzoeksproject, met als belangrijkste taak/rol:

  • verkennen van kansen voor regionale opschaling op het niveau van de Metropoolregio;
  • (mede) faciliteren van workshops/netwerkbijeenkomsten;
  • ontsluiten van onderzoeksvragen en resultaten naar het Board-netwerk.

Relevantie Metropoolregio Amsterdam

De bevoorrading van winkels, bedrijven en bewoners door voertuigen met een lage beladingsgraad tijdens de spits is een belangrijke oorzaak van doorstromingsproblemen met onnodige zoekkilometers en ongewenste emissie uitstoot in de stedelijke gebieden binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Relevantie Slimme Supermarktlogistiek: diverse gemeenten, Ahold en dataleverancier Simacan schatten in dat met de slimme in-car-tool zo’n 20% van de spitsbewegingen door vrachtauto’s kan worden gereduceerd en nog eens 20% van de spitsbewegingen kan worden afgewikkeld via andere, minder druk bezette routes..

Milestone:

Medio januari 2018 worden de eerste resultaten gepresenteerd aan de deelnemende partners.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met onze Challenge Lead mobiliteit, Richard Hoving. 

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?