TechConnect

Begin 2018 is de Board begonnen met het ontwikkelen van TechConnect, het tech talent programma van de MRA om tech banen inclusiever te maken, de banen te spreiden over de MRA en uiteindelijk 50.000 mensen te activeren, op te leiden, om- en bij te scholen en aan te trekken voor de tech arbeidsmarkt.

In 2019 hebben we de financiering rond en werken we toe naar het draait zelfstandig laten draaien van zoveel mogelijk initiatieven.

Milestones 2019

  • TechConnect Week. In 2018 is een kleine testversie van het event georganiseerd die verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd wordt in 2019.
  • Workforce X. In 2019 wordt er een community of practice van minimaal 10 corporates opgezet die allemaal 50 mensen uit hun mobility pools willen laten omscholen richting nieuwe tech. Met het programma House of Skills wordt een pilot ontwikkeld voor deze groep.
  • TechAmsterdam. In 2019 wordt dit platform verder uitgebouwd tot het tech talent platform voor de MRA, voor verschillende doelgroepen en worden de eerste campagnes gelanceerd.
  • Eerste 5000 mensen geactiveerd richting tech banen.
  • Versterking van het tech ecosysteem en een verbetering van het imago van tech waardoor meer mensen tech zien als een reële optie om in te gaan studeren en werken.

Rol Board

Coördinatie programma, organiseren financiering, initiëren en opstarten initiatieven.

Wil je meer informatie of wil een bijdrage leveren aan het verkleinen van de mismatch? Neem dan contact op met Challenge Lead Viktor Bos.

#slimgroengezond

De tech arbeidsmarkt is inclusiever geworden en spreiding van tech banen over de metropoolregio is vergroot.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?