Toekomst van Werk

De Metropoolregio Amsterdam wil er voor zorgen dat in 2025 haar onderwijs en arbeidsmarkt de meest adaptieve is van Europa. Daarom gaat de Amsterdam Economic Board het gesprek aan met organisaties in de regio om te verkennen hoe jouw markt- en business model verandert, en welke (nieuwe) vaardigheden en organisatiestructuur dit vraagt.

In samenwerking met Randstad, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam, is het onderzoek ‘Jobs of the Future’ in 2018 afgerond met als doel om inzicht te krijgen in toekomstige behoeften van werkgevers en daarmee beter in te kunnen spelen op de veranderende arbeidsmarkt in de regio. Ook is samen met McKinsey een verkenning gedaan naar de impact van digitalisering op de arbeidsmarkt in de MRA.

Dit jaar ligt de nadruk op het schetsen van een beeld van de toekomst van de MRA arbeidsmarkt en tien HR directeuren op weg helpen zodat ze hoe om te gaan met de toekomst van werk en het verkrijgen van nieuwe skills in de eigen organisatie.

Milestones 2019

  • Framework onderzoek verder uitwerken t als basis voor de Human Capital agenda’s en andere initiatieven.
  • Oprichten Community of Practice met tien directeuren rond strategisch HR op basis van de uitkomsten van het onderzoek Jobs of the Future.

Rol Board

Aanjager van nieuwe initiatieven rond onderzoek en framework McKinsey, initiator en organisator Community of Practice.

#slimgroengezond

Een arbeidsmarkt die adaptiever is met een HR functie die strategisch kan opereren.