Toekomstbeelden datacenters Metropoolregio Amsterdam

Met de ontwikkeling van een publiek-private studie naar de toekomstbeelden werken we aan een gezamenlijke toekomstvisie op datacenters in de Metropoolregio Amsterdam is.

De Amsterdamse regio behoort tot de top 3 van datacenter hubs in Europa, na Londen en Frankfurt. Bijna alles wat online gebeurt staat in een datacenter. Een kwart van ons BNP is afhankelijk van datacenter. De aanwezigheid van datacenters is een belangrijke vestigingsfactor voor buitenlandse bedrijven, net zoals bijvoorbeeld Schiphol. Europese hoofdkantoren – zoals die van Netflix – vestigen zich om die reden in de Metropoolregio Amsterdam. De datacentermarkt ontwikkelt zich razendsnel en met een enorme dynamiek. Dit onderzoek geeft een trends, kansen en onzekerheden, waardoor de regio beter kan anticiperen op veranderingen.

Milestones 2018

Definitief rapport maart 2018.

Rol van de Board

Initiërend.

Fase

In uitvoering.

Lees ook

Digitale infrastructuur verstevigt positie als banenmotor.

Impact

Dit draagt bij aan de ambitie om digitale hub van Europa te worden.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?