Manifest ‘Tada – Duidelijk over Data’

De beloften van nieuwe technologieën voor steden zijn groot. Voor zowel individuen als organisaties is er in een slimme stad ruimte voor groei en ontwikkeling. Maar worden steden naast slimmer ook wijzer? Profiteert iedereen evenredig van de digitale revolutie? En wat gebeurt er met de data en wie ontwikkelt de algoritmen? Gezamenlijk moeten we oplossingen vinden.

Met data kunnen we grote problemen de baas. Ze zijn een belofte voor het leven in de stad. Onderzoeken. Ontdekken. Maken. Oplossen. Data maken steden slimmer. Maar data roepen ook vragen op, ze zijn lastig, ongrijpbaar, eng. Vertrouwen in de digitale samenleving is essentieel om deze te laten groeien.

Om ontwikkelingen rondom de ‘verantwoorde digitale stad’ te versnellen, heeft de Board een serie van drie bijeenkomsten georganiseerd, waarin filosofen, ethici, werkgevers, overheden, service providers, kennisinstellingen en technologiepartners zijn uitgedaagd om mee te denken aan de ontwikkeling van een manifest ‘Tada – Duidelijk over Data’. Overheden, bedrijven en andere organisaties kunnen het manifest tekenen. Hiermee laten zij zien dat ze verantwoord willen omgaan met data.

Bekijk het manifest op: tada.city.

Waar zijn we naar op zoek?

Ben je data analyst, CTO, COI, consultant en/of wil je voorop lopen met dit onderwerp? Doe dan mee. Dat kan door:

  • Het ondertekenen van het manifest en delen van goede voorbeelden.
  • Een voorbeeld functie te vervullen.
  • Te communiceren over Tada bij je eigen achterban.
  • Whitepapers en/of prijzen uitschrijven.
  • Aanjagen van het debat en uiteenzetten van argumenten (media).
  • Begrijpelijk en cool imago maken voor groter publiek (influencers).

Interesse? Neem contact op met Willem Koeman.

Rol van de Board

Tada is een beweging geïnitieerd door de Board.

 

Impact

Dit initiatief draag bij aan de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam tot een hub voor datagedreven innovatie.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?