Werk maken van Talent 2.0

Werk maken van Talent is het human capital programma van de Metropoolregio Amsterdam. Doelstelling is om de voldoende en goed opgeleide mensen op het juiste moment op de arbeidsmarkt te krijgen. Dit moet leiden tot een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het programma wordt aangestuurd door de stuurgroep Human Capital.

De eerste fase van Werk maken van Talent, het Regioplan Werk maken van Talent, is afgerond en wordt momenteel geƫvalueerd. Die evaluaties zijn belangrijke input voor Werk maken van Talent 2.0. De succesvolle experimenten uit het Regioplan worden in Werk maken van Talent 2.0 geholpen om op te schalen.

Daarnaast bestaat Werk maken van Talent 2.0 uit een human capital agenda voor de challenges van de Board (mobiliteit, circulaire economie, gezondheid en digitale connectiviteit).

Rol van de Board

  • Afronden regioplan Werk maken van Talent
  • Opstellen Human Capital agenda voorde uitdagingen Mobiliteit en Gezondheid
  • Frontrunners op het gebied van onderwijs circulaire economie bij elkaar brengen en het opstellen van een manifest

Fase

In ontwikkeling.

Impact

Dit draagt bij aan een meer inclusieve arbeidsmarkt met betere aansluiting tussen onderwijs en behoeften van de markt.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?