Zorg2025 Bijeenkomsten

Wil je meer weten over actuele thema’s in de zorg? Tijdens Zorg2025-bijeenkomsten kun je als innovatieve ondernemer in de zorg, zorgaanbieder of andere speler in de gezondheidssector kennis, ideeën en initiatieven opdoen en delen. De bijeenkomsten worden vier keer per jaar gehouden. Drie gastsprekers –meestal een uit het bedrijfsleven, een onderzoeker en een zorgverlener –geven inzicht in de ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van innovatie op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Na de inspirerende lezingen kun je tijdens de borrel napraten en netwerken.

Rol van de Board

De Amsterdam Economic Board organiseert vier keer per jaar Zorg2025-bijeenkomsten, samen met Rabobank Amsterdam, zorgsamenwerkingsverband SIGRA en de Kamer van Koophandel. Deze ontmoetingsavonden zijn gericht op het samenbrengen van zorginnovators, bedrijfsleven, onderzoekers en kennisinstellingen op het gebied van gezondheid en preventie. Het uitgangspunt is om kennis, nieuw onderzoek en innovatieve toepassingen te delen

Agenda

Wil jij ook een keer een bijeenkomst bijwonen? Dat kan! Bekijk hier de agenda en een overzicht van alle voorgaande bijeenkomsten: https://www.amsterdameconomicboard.com/zorg2025

De bijeenkomsten in 2018 is nog op 27 november in café restaurant Dauphine in Amsterdam.

Impact

Amsterdam Economic Board werkt aan het samenbrengen van zorg- en welzijnsinnovators en -professionals, bedrijfsleven, onderzoekers en kennisinstellingen op het gebied van gezondheid, preventie en data.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?