International Advisory Board

De International Advisory Board (IAB) is ingesteld door de Amsterdam Economic Board om een sterke verbinding te leggen tussen het werk van de Board en relevante internationale ontwikkelingen zoals inzichten van andere stedelijke regio’s. De IAB levert als adviseur een bijdrage aan de internationale netwerkontwikkeling en strategische positionering van de Metropoolregio Amsterdam in Europa en de rest van de wereld. De leden van de IAB zijn bovendien waardevolle ambassadeurs in het buitenland voor de Metropoolregio Amsterdam.

Als input voor de Boardstrategiedag van 20 september 2017 heeft de IAB een briefadvies opgesteld. Via dit briefadvies geeft de IAB de Amsterdam Economic Board inzicht in zijn eerste bevindingen, doet hij de Board twee concrete inhoudelijke voorstellen en presenteert hij de Board met een voorstel voor een werkwijze voor de komende periode.

Het briefadvies is o.a. gebaseerd op:

  • een door de IAB uitgevoerde ‘gap’-analyse die tot doel had om globaal in beeld te brengen wat de relatieve positie is van de MRA op elk van de Boarduitdagingen;
  • een aantal door de IAB geanalyseerde internationale case studies die inspiratie kunnen bieden voor de Board(organisatie);
  • een eerste verkenning van de IAB van de relevantie van het thema inclusieve groei voor de MRA en de Amsterdam Economic Board.

Voorzitter

Ruben NieuwenhuisDirector Startup Amsterdam

Leden

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?