Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland en Flevoland, 1 vervoersregio en 33 gemeenten in het noordelijke deel van de Randstad. In dit economisch, stedelijk en landschappelijk zeer diverse gebied wonen circa 2,4 miljoen inwoners en het strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot  Haarlemmermeer.  

De MRA is een regio die bekend staat om zijn hoge leefkwaliteit met een aantrekkelijk voorzieningenniveau, goed openbaar vervoer en een relatief hoog opgeleide bevolking. De regio behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s.

Om deze positie verder te versterken, ook met steeds meer inwoners, is er een constante behoefte aan innovatie. We pakken de meest urgente grootstedelijke problemen aan op de terreinen waar we de expertise, kennis en menskracht hebben om echt het verschil te maken.

De eigenschappen van de MRA zijn bij uitstek geschikt om in te spelen op een snel veranderende wereld.

Voldoende kritische massa aan bedrijvigheid (groot/klein) die van belang zijn voor samenwerking op deze grootstedelijke uitdagingen.

  • Een grote concentratie van (kleine) innovatieve bedrijven die nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen (en vermarkten).
  • Een sterke wetenschappelijke kennisbasis op het gebied van deze grootstedelijke vraagstukken.
  • Een samenwerkende overheid die de juiste instrumenten inzet om innovatie mogelijk te maken.
  • De aanwezigheid van een sterke fysieke en digitale infrastructuur.
  • Actieve burgers die openstaan voor innovatie.

Samenwerkingspartners MRA

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?