Mobiliteit

Hoe wil de Board zijn ambitie bereiken?

In de eerste plaats door partijen te verbinden en processen te versnellen, en door de successen die in de MRA worden geboekt elders te kopiëren. Daarnaast ligt de focus binnen de uitdaging Mobiliteit op het slimmer sturen en benutten van goederen-, diensten- en personenverkeer in de stad, om zo het aantal verkeersbewegingen terug te brengen. Door alle verkeer in de stad schoner te maken en de aanwezige mainports met een optimaal logistiek systeem te combineren, kan de MRA  als logistieke hub internationaal toonaangevend blijven.

Wat levert dit op voor bedrijven, organisaties en burgers in de Metropoolregio Amsterdam?

Enerzijds een economische waarde: het zal meer innovatieve bedrijven en banen in de logistiek tot gevolg hebben, die op hun beurt weer nieuwe bedrijven aantrekken. Daarnaast ontstaan er nieuwe economische kansen door het toepassen en opschalen van innovatieve concepten. Tegelijkertijd resulteert dit ook in een verbeterd leefklimaat: schonere lucht, minder files en meer verkeersveiligheid. Bovendien geeft dit een positief beeld van de MRA.

Waarom is deze uitdaging zo relevant voor de MRA?

De druk op de MRA neemt in ieder opzicht toe. Er komen meer inwoners, bedrijven en bezoekers. Dat betekent een toename van mobiliteit van alle verkeersstromen, terwijl de openbare ruimte niet mee-groeit. Na 2030 zal de huidige infrastructuur te krap zijn, vooral in de randstad. Dit staat ook beschreven in het Cahier Mobiliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving (CPB).

De fysieke beperkingen van ruimte en infrastructuur dwingen keuzes voor het gebruik af. Denk aan straten waar alleen fietsers en voetgangers welkom zijn, of een sterkere scheiding tussen snel en langzaam vervoer. Daarnaast valt er een hoop winst te behalen met het slimmer maken van verkeersstromen, bijvoorbeeld door verkeerslichten beter af te stellen op de actuele verkeersstromen, of door een vrachtwagenchauffeur zijn lading aan de rand van de stad over te laten laden op kleinere, emissievrije, wagens of hem voordat hij de stad in rijdt, te laten weten waar hij kan lossen, zodat hij niet nodeloos door de stad hoeft te rijden op zoek naar een parkeerplaats.

Wat verwacht de Board van bedrijven, ondernemers, wetenschappers en overheden?

Bedrijven en ondernemers zullen vooral moeten komen met slimme ideeën, nieuwe technologie en nieuwe businessmodellen. Denk aan vrachtvervoer over de grachten, slimme bevoorrading en het verduurzamen van het wagenpark. Daarnaast spelen ze een rol in het op de politieke agenda zetten van barrières en het werven van de eerste klanten voor innovatieve ideeën (‘launching customers’). De bijdrage van wetenschappers zal met name bestaan uit het opzetten van experimenten, de ontwikkeling van nieuwe technologie en cijfermatige onderbouwing van projecten. Overheden zullen zich vooral richten op de inrichting van de openbare ruimte en op instrumenten die bepaald gedrag moeten ontmoedigen of juist aanmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan een belastingvoordeel voor transporteurs die elektrische vrachtwagens aanschaffen, en ruimte voor experimenten met bijvoorbeeld vrachtverkeer over de grachten.

Waarin onderscheidt de MRA zich van andere regio’s?

Wat de Metropoolregio Amsterdam in algemene zin onderscheidt is de schaal van de regio, de diversiteit van zowel de economie als de populatie, en de innovatiebereidheid en handelsgeest in onze genen. Op het gebied van mobiliteit onderscheiden wij ons doordat we heel goed zijn in het plannen en controleren van processen. Ook zijn we goed in het digitaliseren van processen en systeemgericht toezicht. Mede dankzij de razendsnelle technologische ontwikkelingen liggen er genoeg kansen voor innovatieve oplossingen. Bovendien beschikt de MRA over de derde luchthaven van de EU, de vierde zeehaven van de EU, Greenport Aalsmeer en AMS-IX als Dataport. Zeker die combinatie van Seaport, Airport, Greenport en Dataport maakt de MRA tot een logistiek zeer aantrekkelijke regio. Ten slotte  heeft de MRA een sterke positie op het gebied van elektrisch vervoer (laadpalen, e-taxi’s, e-deelauto’s).

Wat is de rol van de Boardorganisatie op de uitdaging Mobiliteit?

Onze rol is die van verbinden en versnellen. Eerst brengen we alle relevante informatie en partijen in kaart en identificeren we kansen op basis van gesprekken en desk research. Vervolgens stellen we actiepunten vast in overleg met de belangrijkste partners en benoemen we de instrumenten die we willen inzetten.

 

ga terug naar de pagina van Mobiliteit

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?