De lucht in Amsterdam wordt schoner en gezonder

Op dinsdag 5 januari 2016 heeft het College van B en W ingestemd met de uitgangspunten voor de uitbreiding van de milieuzone met brom- en snorfietsen in 2018. Amsterdam wil oudere, zeer vervuilende brom- en snorfietsen van vóór 2011 weren omdat deze ernstig bijdragen aan de luchtvervuiling in de stad.

In 2025 moet zoveel mogelijk vervoer uitstootvrij zijn. De stad stimuleert daarom elektrisch vervoer, onder andere door aanschafsubsidies en de aanleg van een openbaar oplaadnetwerk. Tegelijkertijd worden de meest vervuilende voertuigen uit de stad geweerd, bijvoorbeeld met de milieuzone.

Brom- en snorfietsen

Brom- en snorfietsen stoten giftige stoffen uit, met name ultrafijnstof en koolwaterstoffen. Koolwaterstoffen zijn kankerverwekkend en veroorzaken hartklachten. De uitstoot van koolwaterstoffen is bij een brom- en snorfiets 10 tot 100 keer zo groot als bij een personenauto.
Brom- en snorfietsen zijn verantwoordelijk voor zo’n 25% van de totale uitstoot van koolwaterstoffen van het Amsterdamse verkeer, terwijl zij slechts 5% van het totale aantal kilometers rijden. Brom- en snorfietsen dragen daarmee 10 keer meer uitstoot van koolwaterstoffen bij als alle vracht- en bestelauto’s in Amsterdam.

Nu vastgesteld:

  • De milieuzone gaat per 1 januari 2018 ook gelden voor brom- en snorfietsen
  • Brom- en snorfietsen die gebouwd zijn vóór 2011 (formeel: ‘datum eerste toelating’) mogen de milieuzone niet meer in
  • Verdere uitwerking ontheffingsregeling met een onderscheid tussen 2-takt en 4-takt
  • Verdere uitwerking van een subsidie voor elektrische brom- en snorfietsen
  • Het nader bepalen van de precieze omvang van de milieuzone

Naar verwachting wordt begin februari de uitbreiding van de milieuzone behandeld in het college. Naast brom- en snorfietsen gaat de milieuzone ook gelden voor bestelvoertuigen (vanaf 2017) en taxi’s en touringcars (vanaf 2018). Over het plan Schoner Parkeren, waarmee een leeftijdseis voor voertuigen wordt gekoppeld aan de voorwaarden voor een parkeervergunning, wordt gelijktijdig een besluit genomen.

Over Duurzaam Amsterdam

Het Amsterdamse college wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. In 2020 kent Amsterdam 20% meer duurzame energie en 20% minder energiegebruik. Concrete plannen zijn er voor energiebesparing en het versneld aansluiten op stadswarmte van bestaande woningen. Verdere stimulering van elektrisch vervoer, slimme distributie en de uitbreiding van de milieuzone moeten zorgen voor uitstootvrij verkeer in 2025, om de lucht in de stad gezonder maken en de stad aantrekkelijk en leefbaar te houden.

Bron: www.amsterdam.nl

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?