De metaalketen sluiten: Circular Economy Lab

Bulkmetalen en de mogelijkheden voor producthergebruik en metaalrecycling stonden centraal tijdens het 19e Circular Economy Lab. Nederland exporteert het gros van haar metaalresten. Zo verlaat zeker 82% van al het staalschroot in onze economie het land . Meer dan de helft hiervan gaat naar de hoogste bieders buiten Europa, zoals Turkije, VS, Marokko en Bangladesh waar het gerecycled wordt. De manier waarop dit gebeurt, is vanuit sociaal en milieutechnisch oogpunt niet altijd transparant. Laten we kansen liggen voor recycling en hergebruik van metalen in Nederland?

Deze bijeenkomst in december is georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenspraak met de FME en MetaalUnie en de Amsterdam Economic Board. De centrale vraag tijdens het lab luidt: Wat kunnen we op korte en langere termijn doen om hoogwaardige metaalstromen te krijgen en de metaalketen in Nederland te sluiten? En welke stromen komen hiervoor het eerste in aanmerking?

Metaal en de Circulaire Economie

Het Lab opent met een introductie door moderator Jacqueline Cramer, die een kort overzicht presenteert over de metaalketen en de huidige stand van zaken. Metaal is een niet vernieuwbare grondstof die in principe eindeloos in de kringloop kan en moet blijven. Hoewel de productie veel energie en grondstoffen vergt in de keten, kan het eenmalig geproduceerd weer opnieuw gebruikt worden als product of grondstof. Momenteel wordt een groot deel van de metaalreststromen naar het buitenland geëxporteerd en daar verwerkt. Hoe hoogwaardig dit gebeurt, verschilt en is soms onbekend.

Als we meer hier in Nederland hergebruiken, opwerken en recyclen, biedt dit verschillende kansen:

  1. Milieu: We kunnen producthergebruik bevorderen en meer grip krijgen op goede opwerking en zo mogelijk recycling van de metaalreststromen. Dit biedt milieuvoordelen en vermindert de druk op het gebruik van sommige schaarse metalen.
  2. Sociaal: het biedt werkgelegenheid en mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid en innovatie en vergroot de interesse voor de jongere generatie om in deze sector te gaan werken;
  3. Economisch: geopolitiek (minder import van niet vernieuwbare metalen en dus minder afhankelijkheid); versterking en vernieuwing van de bedrijvigheid in de metaalsector, waardoor Nederland met geavanceerde technieken (AI, robotics, etc.) de concurrentie met lage lonen landen aankan.

“Over 10 jaar kunnen we op een hele hoogwaardige, technologische manier grondstoffen terugbrengen vanuit metaalafval. Dat moet echt kunnen!” | Martijn van de Poll, Reukema

Het belang van het onderwerp van dit lab is ook benoemd in de Transitieagenda Circulaire Maakindustrie. Aangezien de bouw verreweg de grootste gebruiker van metalen is, nemen we deze sector als focus waarbij er vooral wordt gekeken naar de bulkmetalen: ferro en non-ferro.

De Metaalketen vandaag

De huidige stand van zaken is dat een heleboel schroot gerecycled wordt, maar dat we soms niet weten hoe dat gebeurt omdat het geëxporteerd wordt. Er zijn veel mogelijkheden om veel verder te komen met de circulaire economie vooral door product hergebruik/product re-design.  Als we in staat zijn om producten door circulair design zo hoog mogelijk in de kringloop te houden en vervolgens pas te recyclen, dan is dat milieutechnisch gezien het meest efficiënt. Hiervoor is keten samenwerking belangrijk, net als een materialenpaspoort zodat je weet wat er bijvoorbeeld in gebouwen zit. Zowel voor ferro als non-ferro zijn er grote stappen te zetten op het gebied van hoogwaardige recycling van metalen in Nederland. Ook hier is samenwerking in een cluster van bedrijven met een afzetmarkt van belang. Ook in de Amsterdamse en Utrechtse regio zijn er mogelijkheden voor nieuwe initiatieven, met name op het gebied van producthergebruik en wat betreft recycling mogelijk op het gebied van schepen en boorplatforms en non-ferro sortering en recycling.

Rol Board

De Board heeft interesse in het opzetten van Circulaire initiatieven in de metaalsector en wil de resultaten gebruiken om daaraan uitvoering te geven met geïnteresseerde partijen. Mogelijk heeft dit Lab ook een spin-off in de Utrechtse regio.

Grondstoffentransitieprogramma

In samenwerking met de overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam werken we aan het grondstoffentransitieprogramma met als doel voor 2025 het herontwerp van ten minste 20 product- en materiaalketens (via circulair inkopen en aanbesteden) en optimalisatie van hoogwaardige recycling van tenminste 40 impactvolle grondstofstromen, met een gemiddelde recycling van 90%. Op regioschaal richt de Board zich op de kringloopsluiting van 14 product- en/of materiaalketens waaronder metalen.

Meedoen?

Wil je meer weten over het de circulaire initiatieven van de Board in de metaalketen? Neem dan contact op Marjolein Brasz, Challenge Lead Circulaire Economie, via m.brasz@amecboard.com.

Het hele artikel lees je hier

Bron: Bureau of International Recycling (BIR) World Steel Recycling in Figures 2013-2017: Steel Scrap – a Raw Material for Steelmaking

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan de Metropoolregio Amsterdam als dé circulaire hub voor producten en diensten.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?