De versnellings- makelaar voor gezondheidsinnovatie

Versnellingsmakelaar als bruggenbouwer voor gezondheidsinnovatie

Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Board een versnellingsmakelaar aangesteld die hulp geeft aan gezondheidsondernemers bij het implementeren en opschalen van innovaties. De versnellingsmakelaar is in het leven geroepen als bruggenbouwer tussen scale-ups en Den Haag en om precies dat te doen, wat de naam al zegt; zorginnovaties versnellen.

Gezondheidsinnovaties beginnen bijna altijd veelbelovend – en opschaling is bijna altijd heel weerbarstig. Dat blijkt uit stapels rapporten, analyses, feiten en cijfers die meestal achteraf opgesteld zijn. Maar hoe kunnen we nu, in het moment, gezondheidsondernemers helpen om zinvolle innovaties sneller opgeschaald te krijgen? Dat is de vraag die de Amsterdam Economic Board, in samenwerking met het ministerie van VWS heeft opgepakt. Niet door er een rapport over te schrijven, maar door met de ondernemer mee te werken en zo te helpen barrières te overwinnen.

Versterking van het ecosysteem

De Amsterdam Economic Board is door VWS gevraagd om een aantal eHealth bedrijven te ondersteunen. Zij moeten hen met kennis en netwerk helpen, belemmeringen in opschalen identificeren en daar waar mogelijk die belemmeringen wegnemen. Versterking van het ecosysteem zal gebeuren door zorginstellingen actiever te betrekken bij het ontwikkelen van zorginnovaties, bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde fieldlabs.

Pilot

De eerste pilot van 5 maanden heeft gelijktijdig gelopen in de regio Amsterdam, Utrecht en Nijmegen, en de Universiteit van Utrecht heeft de voortgang gemonitord. De voorlopige resultaten zijn positief, lees ook het blog op ons platform Zorginnovatie.nl of  lees ook het artikel wat is verschenen in het vakblad ICT&Health.

Inzichten

De versnellingsmakelaars hebben al bijgedragen aan concrete activiteiten die de scale-ups verder hebben geholpen. Denk hierbij aan bilaterale reflectiegesprekken, gesprekken met institutionele partijen, co-creatiesessies, concurrentie- en marktanalyses, het zoeken van financiers, patient experience sessies, relaties leggen in het en het maken van risico analyses. In de drie regio’s zijn in totaal  in de afgelopen vijf maanden 14 scale-ups en fieldlabs door de innovatiemakelaars ondersteund. Daarnaast hebben de ‘makelaars’  bemiddeld in contacten met VWS, RVO, ZI en andere relevante partijen, waardoor de ondernemers sneller contact konden leggen.

Twee van de belangrijkste barrières die zijn gesignaleerd, zijn de manier van verwaarden van de dienst en de ontwikkeling van een businessmodel. Wat is de uiteindelijke marktstrategie die de ondernemer inzet (direct-to-consumer, via zorgverlener of via zorginstelling)?  Zorginstellingen die -als fieldlab- mee willen ontwikkelen en als launching customer kunnen dienen, vormen een belangrijk instrument in de doorontwikkeling van businessmodel en opschaling. Uit de pilot periode is ook gebleken dat  de implementatieproblematiek bij zorginstellingen zelfs voor bewezen effectieve producten een barrière kan vormen.

Meer weten?

Lees hier het Monitoring rapport van de Universiteit Utrecht over de versnellingsmakelaars.

Rapportage UU Monitoring Versnellingsmakelaars – ppt-eindversie

Rapportage UU Monitoring Versnellingsmakelaars – rapport-eindversie

 

Op de hoogte blijven?

Ben je geïnteresseerd in contact met de versnellingsmakelaar of gewoon benieuwd naar het vervolg? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief of registreer je hier op onze community voor Health Innovators, daar zullen we aankondigen hoe het vervolgtraject gaat verlopen.

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan zorgpreventie door toepassing van slimme oplossingen.