Europarlement stemt voor kick-start van circulaire economie

De milieucommissie van het Europees Parlement stemde eind januari over het onderdeel afval in het voorstel van Eurocommissaris Frans Timmermans uit 2015. Timmermans’ voorstel was een afgezwakte versie van dat van zijn voorganger, het Europees Parlement wil het allemaal een stuk ambitieuzer. De afvalwetgeving moet helemaal anders, want het storten en verbranden van afval dat ook hergebruikt had kunnen worden is zonde. Sinds 2014, wordt 44% van alle huishoudelijk afval hergebruikt of gecomposteerd. Dat is flink meer dan in 2004, toen dat 31% was. De EU-ambitie voor 2020 is 50%. Hergebruik levert ook wat op. Als bijvoorbeeld 95% van de mobiele telefoons in de EU ingezameld zouden worden voor hergebruik, zou dat €1 miljard besparing aan grondstoffen opleveren. Het Europees Parlement stemde over wetten en regels voor hoe lidstaten en producenten om moeten gaan met elektronisch afval, giftig afval, verpakkingen, voedselresten, afvalsortering, stortplaatsen en meer. Hieronder enkele highlights uit het voorstel:

Hergebruik fors gestimuleerd

 • In 2030 mag volgens het goedgekeurde voorstel nog maar 5% van alle huishoudelijke afval gestort worden, en moet 70% gerecycled worden in alle EU-lidstaten. Voor verpakkingen geldt een recyclingsdoelstelling van 70% in 2025 en 80% in 2030.
 • Sowieso mag gescheiden ingezameld afval en afval dat recyclebaar of composteerbaar is niet meer worden gestort of verbrand.
 • Voedselverspilling en zwerfvuil dat in zee terechtkomt moeten in 2025 met 30% verminderd worden en met 50% in 2030. Deze doelstellingen zijn nog niet bindend. Daarnaast komt het Europees Parlement ook met een wettelijke definitie van voedselverspilling die het volledige productieproces omvat.
 • Er gaat gesproken worden over een doelstelling voor het recyclen van bouwafval in 2025.
 • EU-landen worden verplicht zich aan een ‘afvalhiërarchie’ te houden: voorkomen, hergebruiken, recyclen, verbranden, storten.
 • Afval moet voortaan gesorteerd ingezameld worden in alle lidstaten. Enkel in gevallen waar het bewezen beter is voor het milieu, kan van het gesorteerd ophalen van papier, metaal, plastic, glas en afvalolie worden afgezien. Het Europees Parlement wil daar nu ook biologisch afval aan toevoegen. Vanaf 2020 moet ook giftig afval en textiel gesorteerd worden opgehaald.

Ontstaan van afval voorkomen: flinke stap naar Circulaire Economie

 • Er komt een sterke nadruk op het voorkomen van het ontstaan van afval, onder andere door geplande veroudering aan te pakken, met een optie voor een afvalpreventiedoelstelling in 2025. Ook gaan EU-landen meer verantwoordelijkheid bij producenten neer gaan leggen voor de afvalfase van hun producten.
 • EU-landen moeten meer gaan doen om ontstaan van afval te voorkomen en hergebruik van materialen te stimuleren, bijvoorbeeld door statiegeldsystemen verder uit te breiden.
 • Er komen aangescherpte eisen rondom giftig afval, zo mogen giftige stoffen niet gebruikt worden als alternatieven voorhanden zijn.
 • Er komt een uitgebreide lijst met maatregelen die lidstaten kunnen nemen om de circulaire economie te bevorderen, zoals duurzame aanbesteding door overheden.
 • Er komt een herziening van de Ecodesign-richtlijn om het uit te bereiden naar alle productgroepen en die gaat naast energie-efficiëntie ook grondstoffen-efficiëntie omvatten.

In maart stemt het Europees Parlement plenair over het voorstel, maar omdat de tekst van het voorstel dat is goedgekeurd door de milieucommissie zo breed gedragen wordt verwachten insiders geen grote veranderingen.

Bekijk hier highlights van het debat (video)

De Board is al actief bezig met de overgang naar de Circulaire Economie. Zo initiëren we een programma voor het organiseren en hergebruiken van verschillende afvalstromen in de Metropoolregio Amsterdam en nemen we deel in Europese projecten en kennisuitwisseling op dit gebied.

Kijk hier als je wilt weten wat de Board doet op het gebied van Circulaire Economie

Bronnen: Groenlinks en Europese Commissie