Gezocht: gastbloggers

Voor onze website en ons online health platform zijn wij op zoek naar bloggers. Onze website is dé plek voor artikelen rondom innovatie en samenwerkingen die bijdragen aan een groene, schone, slimme en gezonde metropool. Heb jij een interessante visie op één van onze thema’s? Neem contact met ons op!

Jouw verhaal bij de Board: waarom?

De Amsterdam Economic Board (kortweg: Board) stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Ons doel is een duurzame economische groei in de Metropoolregio Amsterdam. Wat kan het schrijven van een blog/column voor je betekenen:

 • Podium om je visie of initiatieven binnen je organisatie met het netwerk van de Board te delen
 • Positioneer jezelf als autoriteit binnen je vakgebied
 • Je krijgt direct feedback op wat je schrijft (stel vragen)
 • Breid je netwerk uit met relevante contacten

Circulaire Economie

Binnen de uitdaging circulaire economie richt de Amsterdam Economic Board zich op vijf speerpunten:

 • Grondstoffen
 • Warmte als circulaire grondstof
 • Energietransitie in de gebouwde omgeving
 • CO2 als bouwstof voor een circulaire economie
 • Stimuleren van circulair ondernemerschap

Ben jij thuis in één van deze onderwerpen? En heb je interesse in het schrijven van een blog voor onze website? We horen het graag via webredactie@amecboard.com.

Digitale Connectiviteit

Binnen Digitale Connectiviteit zet de Board in op:

 • Datacenter hub – ruimte voor (groene) groei
 • Meaningful data – data innovatie voor mobiliteit, gezondheid en circulair
 • Trust in digital life – vertrouwen in een digitale samenleving

Heb jij een idee voor een blog binnen één van bovenstaande thema’s? Neem contact met ons op via webredactie@amecboard.com.

Gezondheid

Binnen de grootstedelijke uitdaging Gezondheid zien we dat recente ontwikkelingen het steeds meer mogelijk maken om gezondheid Persoonlijker, meer voorspelbaar (Predictive), Preventief en op een meer Participatieve manier te organiseren. We spreken dan ook van 4P Health.

Wat is jouw visie op één van deze ontwikkelingen? Laat het ons weten in een blog, stuur een e-mail naar webredactie@amecboard.com.

Mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit richt de Board zich op slimme en schone stadslogistiek en innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad.

Neem contact met ons op via webredactie@amecboard.com als je een blog voor ons wilt schrijven over Mobility as a Service, Stedelijke distributie, Fietsen naar Next Level of ITS (Intelligente Transport Systemen) en Goederenvervoer.

Talent voor de Toekomst

Binnen de uitdaging Talent voor de Toekomst staan een vijftal speerpunten om het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio beter op elkaar aan te laten sluiten centraal:

 • Werk in de toekomst
 • Werk maken van talent
 • Inclusieve arbeidsmarkt
 • Leven lang leren
 • Aantrekken internationaal talent

Heb jij interesse in het schrijven van een blog over één van deze onderwerpen? Laat het ons weten via webredactie@amecboard.com.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?