Green Business Club Zuidas ondertekent Greendeal ZES MRA

Tijdens het jaarlijkse CEO-ontbijt van Green Business Club (GBC) Zuidas, dat dit jaar plaats vond bij Loyens & Loeff, tekende GBC Zuidas de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES). Twintig aanwezige CEO’s zetten de handtekening om hun steun aan deze deal te bevestigen. GBC Utrecht Centraal ging Zuidas voor. Daarnaast draagt de ondertekening bij aan de ambitie van de Amsterdam Economic Board om draagvlak voor de Green Deal ZES binnen de MRA te vergroten.

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

De Green Deal ZES draait om samenwerking tussen organisaties die zijn gevestigd in een bepaald gebied, logistieke bedrijven en overheden, kennisinstellingen en producenten. De ambitie van de deal is om in 2025 een zero emissie stadslogistiek te realiseren op landelijk niveau. Deze succesvolle Green Deal heeft bij eerdere ondertekenaars gezorgd voor een breed draagvlak binnen de eigen organisatie om emissieneutraal te gaan werken. GBC Zuidas gaat concreet met haar  participanten aan de slag. De nadruk ligt op facilitaire inkoop, goed voor 11% van alle bewegingen stadsbreed. Daarnaast is er aandacht voor pakketbezorging en afval in Zuidas.

Minder chaos door slimme oplossingen

Een goed voorbeeld is de nieuwe visie op logistiek van RAI Amsterdam. CEO Paul Riemens van RAI Amsterdam toonde plannen voor een warehouse buiten de stad waar goederen worden aangeleverd, om vervolgens als halffabricaat naar de RAI te worden vervoerd. Dit zal de overlast bij de RAI van aan- en afvoerverkeer enorm verminderen.

“We willen de halffabricaten voor de beurzen vervolgens in autoluwe uren, op duurzame wijze naar de RAI gaan vervoeren. De aanvoer wordt geconcentreerd aan de Zuidkant van het RAI- gebied, en wordt vervolgens door een tunnel naar de beursvloer vervoerd. De chaos van ronkende vrachtwagens en bestelbusjes behoort dan tot het verleden”, aldus Paul Riemens.

Dit inspirerende plan staat nog in de kinderschoenen, maar laat zien hoe we in Zuidas verder kunnen komen door verder te denken en met creatieve oplossingen te komen.

CEO-ontbijt

GBC Zuidas organiseert ieder jaar een CEO-ontbijt. Hier bespreken de CEO’s van de GBC Zuidas  participanten de voortgang van de duurzame doelen die zij samen hebben gesteld, de stand van zaken van lopende duurzame projecten en hun visie op de toekomst. Dit jaar stonden naast het ondertekenen van de Green Deal Zes ook Mobility as a Service, E-taxi’s in Zuidas en overstap naar groene stroom op het programma.

Bij het CEO-ontbijt waren verrtegenwoordigers aanwezig van Accenture, gemeente Amsterdam, Arcadis, Deloitte, Engie, Hello Zuidas, Loyens & Loeff, de Nieuwe Poort, NUON, Oram, OVG, PON, RAI Amsterdam, Sixt, Taxi Schiphol/TCS, TCA, Topsector Logistiek, de VU, WTC Amsterdam en Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

Meer weten?

Wil jij ook een bijdrage leveren aan emissievrije stadslogistiek of meer weten over de inzet van de Board hier op?
Neem dan contact op met onze Challenge Lead Mobiliteit: Richard Hoving.

#slimgroengezond

De Greendeal ZES MRA draagt bij aan emissievrije stadslogistiek in 2025

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?