Winnaars van de eerste Hacking Health Amsterdam bekend

Wonderzorg, een digitaal platform voor het stroomlijnen van de wondzorg in Nederland, is winnaar van Hacking Health Amsterdam in de categorie Best Innovation. Winnaar in de categorie Best Data Driven was CurAmore, een initiatief om de administratiedruk in ziekenhuizen tegen te gaan. De derde winnaar was Brave Heart. Dit is een project dat terugval moet tegengaan in revalidatietrajecten na een hartinfarct. De jury, onder voorzitterschap van Nico van Meeteren, ceo van de Topsector Life Sciences & Health, koos de winnaars uit 27 projecten. De hackaton had 150 deelnemers, onder meer uit de ziekenhuiszorg, de vvt-sector en de ggz.

Kijk hier het NH-nieuwsitem; ‘Gemêleerd gezelschap bedenkt oplossingen
voor zorgsector bij Hacking Health’.

Winnaar Best Innovation

Wonderzorg

In Nederland zijn er jaarlijks meer dan 500.000 patiënten met een complexe wond. De kosten voor de behandeling van deze wonden kunnen oplopen tot een totaal van 3,2 miljard per jaar. De wondzorg is versnipperd georganiseerd, er is onvoldoende inzicht in de beschikbare medische data. Voor de patiënt en de zorgverlener is het onduidelijk wie wanneer de regie heeft. De wondgenezing duurt onnodig lang en kost onnodig veel geld.

Het team van Wonderzorg kwam met de volgende oplossing: Een digitaal platform, interactief en adaptief. De patiënt staat hierin centraal en geeft toestemming aan zijn behandelteam voor informatie -uitwisseling. Het is gekoppeld aan de huidige EPD’s. Zowel de patiënt als de zorgverleners hebben inzicht in de informatie, en het is duidelijk wie de regie heeft.

De voortgang wordt gemonitord met behulp van foto’s. Andere functionaliteiten zijn MDO, beschikbaarheid van richtlijnen en protocollen en een chatfunctie. De ambitie is om real life data, ook PROMs, om te zetten tot gepersonaliseerd advies en voorspellende waarden. De jury zag veel potentie voor om dit product verder uit te werken en op te schalen. De koppelingen naar de richtlijnen. Tevens is het product opgebouwd vanuit de beleving en ervaring van de patiënt.

Winnaar Best Data Driven

CurAmore

De administratielast van artsen en verpleegkundigen is enorm. Onnodig veel tijd gaan verloren aan het onder ander inzichtelijk krijgen van de belangrijkste data en informatie over de patiënt. Meer tijd en aandacht voor de patiënt door de juiste data op de juiste plaats en tijd beschikbaar te hebben, zodat er meer tijd over blijft waarvoor een zorgverlener ooit gekozen heeft namelijk tijd voor de patiënt.

Het team van CurAmore, met daarin onder andere EPD specialisten, zorgverleners, Data scientis en vormgevers ontwierpen in 2 dagen een smart personalized dashboard, met de aandachtspunten van belang voor die patiënt met dat ziektebeeld op een specifiek moment, meteen beschikbaar. In en vanuit het huidige Elektronisch Patiënten Dossier. Levert een tijdswinst op van zo een 80 a 90% voor elke zorgverlener in de opstart van een dienst per patiënt. Te investeren in het kwetsbare gesprek met de patiënt.

Winnaar Beste Human Centered

Brave Heart

In 2017 kwamen er ruim 34.000 mensen in ons land in het ziekenhuis terecht met een hartinfarct en 1 op de 3 van deze patiënten krijgt hartfalen in de eerste jaren na het infarct. Om de kans op blijvende gevolgen te verkleinen volgen patiënten na een hartinfarct een revalidatietraject. Tijdens het traject leren zij nieuwe vaardigheden om langer en gezonder te leven. Veel patiënten vallen echter binnen korte tijd na het traject terug in oude patronen, met verhoogd risico op een nieuw infarct.

We zien dat de kans op terugval is het grootst onder laagopgeleide werkende patiënten tussen 55 en 65 jaar. Hoe faciliteren we deze patiënten om grip te houden op een gezonde leefstijl in de thuissituatie?

Om een passende oplossing te vinden is het team van Brave Heart op zoek gegaan naar passende interventies die aansluiten bij de doelgroep. Waar in de huidige tijdsgeest vaak gekozen wordt voor digitale oplossingen ondervond het team dat een analoge aanpak beter zou aansluiten. Ze ontwierpen een doosje dat na het revalidatie traject wordt aangeboden aan de patiënt. Dit doosje is gevuld met kaarten die gezond gedrag stimuleren met steun van de omgeving. Op iedere kaart staat een specifiek doel dat de patiënt wil behalen samen zijn ‘hartmaatje’. De patiënt kan de kaarten die hem of haar aanspreken zelf uitkiezen en deelt deze kaarten uit aan vrienden, familie, collega’s en lotgenoten. De teruggestuurde kaarten worden thuis zichtbaar opgehangen, als reminder en voor sociale controle. Een bijkomend voordeel is dat de omgeving ook gestimuleerd wordt om gezond te leven. Bij behalen van het zelfgekozen doel ontvangt de patiënt samen met zijn hartmaatje een beloning, bijvoorbeeld korting op fruit in de supermarkt bij 5 kg afvallen.

Voor een impressie:

 

Jury

Nico van Meeteren (voorzitter)                 CEO Topsector Life Sciences & Health, professor Universiteit van Maastricht.

Erik Groot Kormelink                                    Clientbelang Amsterdam

Carola Verschoor                                          Business Innovator – Corporate Director Innovation and Digital Service – Royal Haskoning DHV

Bas van Nispen                                               Ondernemer – ‘digitale zorginstelling’ Ksyos

Bianca Buurman                                            Hoogleraar Acute ouderenzorg en initiatiefnemer van het Buurtziekenhuis (Amsterdam UMC)

Lees hier het Artikel in Zorgvisie of hier het artikel in de nieuwsbrief van APH.

Over Hacking Health Amsterdam

Hacking Health Amsterdam is een onderdeel van Dutch Hacking Health. Op initiatief van de Amsterdam Economic Board, SIGRA, Gloedmakers en FRIZ!, vindt het dit jaar voor het eerst ook in Amsterdam plaats. Hacking Health Amsterdam is een hackathon waarin ongewone teams werken aan buitengewone oplossingen voor het verbeteren van de zorg en gezondheid in de Metropoolregio Amsterdam. Tijdens ons evenement staan niet de patiënt en zijn ziekte centraal, maar de bewoner en zijn gezondheid. Uniek aan Hacking Health Amsterdam is de betrokkenheid van een groot aantal zorg- en welzijnspartners. Van dak- en thuislozenopvang tot academisch ziekenhuis, van GGZ tot thuiszorg; alle relevante partijen rondom de bewoners van onze regio zijn erbij.

#slimgroengezond

Dit draag bij aan de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam als de Europese Life Sciences & Health hub

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?