Samen naar een circulaire economie in de MRA

De bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan gezamenlijk optrekken in het realiseren van een circulaire economie. Dat hebben zij afgesproken op 29 mei. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

De regio begint niet bij nul. Er gebeurt op dit gebied al veel, maar door het bundelen van de krachten kunnen producten en materialen nog hoogwaardiger teruggebracht worden in de kringloop. Het adagium is ‘lokaal doen wat lokaal kan, regionaal doen wat moet’. Dat wat lokaal kan gebeuren, kunnen gemeenten het beste zelf oppakken. Maar voor het recyclen van de meest belangrijke grondstofstromen, is samenwerking op regioniveau nodig. Alleen dan is het mogelijk om te zorgen voor voldoende volume en afzet van te recyclen grondstofstromen. Daarnaast moet ook de logistiek die samenhangt met de circulaire economie vaak op regio schaal worden opgezet om economisch rendabel en milieutechnisch interessant te zijn.

Circulaire Grondstoffen Hub

Dit is ook te lezen in de startnotitie ‘De Metropoolregio Amsterdam als Circulaire Grondstoffen Hub’, opgesteld door Jacqueline Cramer, Boardlid en hoogleraar duurzaam innoveren aan de universiteit Utrecht en John Nederstigt, eveneens Boardlid en wethouder duurzaamheid van Haarlemmermeer. De notitie diende als basis voor de afspraak om regionaal samen te gaan werken op het gebied van circulaire economie.

Gezamenlijk commitment

Het is een belangrijke stap voorwaarts dat er nu een gezamenlijk commitment is. Tevens is dit het startsein om samen actief aan de slag te gaan met het in de kringloop brengen van de diverse grondstofstromen en daarmee de kansen die een transitie naar circulaire economie te bieden heeft, zowel maatschappelijk, economisch als ecologisch, te verzilveren.

Concrete roadmap sessies

In de komende periode zal uitwerking gegeven worden aan het strategisch plan, waarin rollen en verantwoordelijkheden geformuleerd worden. Ondertussen zal de Board concrete roadmap sessies organiseren met als doel om met betrokkenen uit een specifieke grondstof- of materiaalketen kennis te delen en business cases te ontwikkelen. De netwerken van de Board die opgebouwd zijn uit voorgaande projecten zoals Biobased Connections en Green Metropole zullen hierbij ook actief betrokken worden. In juni staan 2 sessie op de agenda: textielrecycling en hoogwaardige verwaarding van biomassa stromen.

In het najaar staat een bijeenkomst gepland waar de regio geïnformeerd zal worden over de (geplande) activiteiten binnen het circulaire programma van de Board.

Foto: ‘Recycling’ – Eric Heupel. Via FlickrCreative Commons

 

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?