Uitdagingen in de voedselindustrie

De agri-foodsector in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is volop in beweging. Bedrijven werken enthousiast samen met overheden en kennisinstellingen aan baanbrekende oplossingen voor de uitdagingen.

De voedselindustrie is één van de grootste werkgevers en krachtigste aanjagers van de economie in de Metropoolregio Amsterdam. Onder meer dankzij de aanwezigheid van een aantal prominente, succesvolle foodbedrijven. Vanuit deze sterke positie kan de agri-foodsector een fundamentele bijdrage leveren aan de grootstedelijke uitdagingen binnen de regio. Door te blijven innoveren kan de sector verder groeien. En kan het de welvaart en het welbevinden in de regio blijven stimuleren.

Voorsprong op andere regio’s

De agri-foodsector heeft sterke raakvlakken met alle uitdagingen die de Amsterdam Economic Board heeft geformuleerd: van mobiliteit en circulaire economie, tot digitale connectiviteit, gezondheid en talent voor de toekomst. Om de diverse grootstedelijke vraagstukken het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk dat we als industrie aansluiting zoeken bij overheden en onderwijsinstellingen. Dit vergroot de kans dat we oplossingen vinden die ons wellicht ook een voorsprong geven op andere regio’s. Als directeur van Koninklijke Verkade en lid van de Board vervul ik een voortrekkersrol voor de agri-foodsector in de Metropoolregio Amsterdam. Ik breng partijen bij elkaar die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de vraagstukken die spelen binnen de voedselindustrie. Daarnaast help ik in kaart brengen welke partij waar mee bezig is en op welke initiatieven we kunnen versnellen en faciliteren vanuit de Board.

Baanbrekende logistieke oplossingen

Eén van de uitdagingen waar ik persoonlijk bij betrokken ben, is mobiliteit. De kernvraag is: hoe brengen we als agri-foodsector onze producten op een slimme en duurzame manier naar de consument in grootstedelijk gebied? Dit vraagt om een innovatief antwoord. Het is positief dat een groot aantal partijen uit de triple helix met veel bereidheid en energie samenwerkt op het thema mobiliteit. Zo werken meerdere bedrijven actief aan plannen om goederenstromen slimmer te combineren, zodat er minder halflege vrachtwagens rondrijden. En bestuderen verschillende partijen de mogelijkheden voor een logistiek ontkoppelpunt buiten Amsterdam. Een derde voorbeeld is de Hogeschool van Amsterdam, die onderzoek doet naar manieren om het goederenvervoer in de toekomst op een andere manier te organiseren dan met vrachtwagens.

De uitdagingen en hun toegevoegde waarde

De grootstedelijke uitdagingen die de Board heeft gesteld hebben een grote toegevoegde waarde: ze zetten een samenwerking rond de gekozen thema’s in gang tussen uiteenlopende partijen. De partijen die samenwerken creëren kansen door de handen ineen te slaan en gezamenlijk baanbrekende oplossingen te bedenken waar individuele partijen op in kunnen haken. Veel bedrijven werken al afzonderlijk aan innovaties die binnen hun eigen bereik liggen. Maar de uitdagingen waar we het hier over hebben, overstijgen het individuele bedrijf. Deze kun je alleen oplossen door de kennis te gebruiken die aanwezig is bij onderwijsinstellingen. En samenwerkingen aan te gaan met overheden, om tot de juiste richtlijnen en plannen te komen. De ambities die de Board heeft benoemd bij de uitdagingen, zijn hierbij essentieel. Ze geven mensen richting. En brengen zo een belangrijke versnelling in het innovatieproces teweeg.

Struikelblok: startkapitaal voor innovaties

Het koppelen van mensen verloopt voorspoedig. Het samenbrengen van startkapitaal is nog wel een struikelblok. Het blijkt moeilijk om financiële partijen te overtuigen om te investeren in innovatieve oplossingen die nog in ontwikkeling zijn – bij dit soort projecten ontbreekt een direct verdienmodel. Er bestaan initiatieven die wel een terugverdienmodel hebben, maar die voeren bedrijven zelf al uit. Hiervoor is samenwerking ook niet noodzakelijk. Voor experimenten zonder directe, aantoonbare ‘payback’ daarentegen, blijft geld bijeenbrengen nog een lastige hobbel.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?