Winnaar eerste Hacking Health Amsterdam bekend

De Amsterdam Economic Board organiseert samen met SIGRA en vele andere partners het evenement Hacking Health Amsterdam. Van 11 t/m 13 april 2019 gaan patiënten, zorg- en welzijnsprofessionals, designers, programmeurs en ondernemers in één weekend werken aan de prachtige doelstelling ‘gezonde en gelukkige Amsterdammers’. Ze gaan samen slimme ideeën uitwerken tot échte zorg- en welzijnsoplossingen voor de Amsterdamse regio.

Creatieve oplossingen

Een hackathon is een soort snelkookpan. Drie dagen lang gaan gedreven, multidisciplinaire teams aan de slag met het vinden van een oplossing voor een uitdaging in de zorg. Op de laatste dag presenteren ze het eindresultaat aan een lokale jury. De werelden van designers, IT-specialisten, zorgprofessionals en patiënten komen bij elkaar en dat geeft een hele interessante mix.

Tijdens het evenement staan niet de patiënt en zijn of haar ziekte centraal, maar de burger en zijn gezondheid. In de regio Amsterdam willen we dat alle inwoners er in 2025 twee gezonde levensjaren bij hebben. Dit doel is alleen bereikbaar door de gezondheid en zorg in de stad te verbeteren. Uniek aan Hacking Health Amsterdam is de betrokkenheid van een groot aantal zorg- en welzijnspartners. Van dak- en thuislozenopvang tot academisch ziekenhuis, van GGZ tot thuiszorg; alle relevante partijen rondom de bewoners van onze regio zijn erbij.

Winnaars

De drie winnaars van de allereerste Hacking Health Amsterdam​ zijn CurAmore, Wonderzorg en Brave Heart. Zij hebben een plek veroverd in de landelijke finale op 10 mei. Een extra prijs is toegekend aan Team-Me die weliswaar geen finale plaats hebben gewonnen maar met hun innovatie in aanmerking komen om met steun van SIGRA en Amsterdam Economic Board en de vele andere partners hun concept door te ontwikkelen.

Winnaar Best Innovation

Wonderzorg

In Nederland zijn er jaarlijks meer dan 500.000 patiënten met een complexe wond. De kosten voor de behandeling van deze wonden kunnen oplopen tot een totaal van 3,2 miljard per jaar. De wondzorg is versnipperd georganiseerd, er is onvoldoende inzicht in de beschikbare medische data. Voor de patiënt en de zorgverlener is het onduidelijk wie wanneer de regie heeft. De wondgenezing duurt onnodig lang en kost onnodig veel geld.

Het team van Wonderzorg kwam met de volgende oplossing: Een digitaal platform, interactief en adaptief. De patiënt staat hierin centraal en geeft toestemming aan zijn behandelteam voor informatie -uitwisseling. Het is gekoppeld aan de huidige EPD’s. Zowel de patiënt als de zorgverleners hebben inzicht in de informatie, en het is duidelijk wie de regie heeft.

De voortgang wordt gemonitord met behulp van foto’s. Andere functionaliteiten zijn MDO, beschikbaarheid van richtlijnen en protocollen en een chatfunctie. De ambitie is om real life data, ook PROMs, om te zetten tot gepersonaliseerd advies en voorspellende waarden.

De jury zag veel potentie voor om dit product verder uit te werken en op te schalen. De koppelingen naar de richtlijnen. Tevens is het product opgebouwd vanuit de beleving en ervaring van de patiënt.

Winnaar Best Data Driven

CurAmore

De administratielast van artsen en verpleegkundigen is enorm. Onnodig veel tijd gaan verloren aan het onder ander inzichtelijk krijgen van de belangrijkste data en informatie over de patiënt. Meer tijd en aandacht voor de patiënt door de juiste data op de juiste plaats en tijd beschikbaar te hebben, zodat er meer tijd over blijft waarvoor een zorgverlener ooit gekozen heeft namelijk tijd voor de patiënt.

Het team van CurAmore, met daarin onder andere EPD specialisten, zorgverleners, Data scientis en vormgevers ontwierpen in 2 dagen een smart personalized dashboard, met de aandachtspunten van belang voor die patiënt met dat ziektebeeld op een specifiek moment, meteen beschikbaar. In en vanuit het huidige Elektronisch Patiënten Dossier. Levert een tijdswinst op van zo een 80 a 90% voor elke zorgverlener in de opstart van een dienst per patiënt. Te investeren in het kwetsbare gesprek met de patiënt.

Winnaar Beste Human Centered

Brave Heart

In 2017 kwamen er ruim 34.000 mensen in ons land in het ziekenhuis terecht met een hartinfarct en 1 op de 3 van deze patiënten krijgt hartfalen in de eerste jaren na het infarct. Om de kans op blijvende gevolgen te verkleinen volgen patiënten na een hartinfarct een revalidatietraject. Tijdens het traject leren zij nieuwe vaardigheden om langer en gezonder te leven. Veel patiënten vallen echter binnen korte tijd na het traject terug in oude patronen, met verhoogd risico op een nieuw infarct.

We zien dat de kans op terugval is het grootst onder laagopgeleide werkende patiënten tussen 55 en 65 jaar. Hoe faciliteren we deze patiënten om grip te houden op een gezonde leefstijl in de thuissituatie?

Om een passende oplossing te vinden is het team van Brave Heart op zoek gegaan naar passende interventies die aansluiten bij de doelgroep. Waar in de huidige tijdsgeest vaak gekozen wordt voor digitale oplossingen ondervond het team dat een analoge aanpak beter zou aansluiten. Ze ontwierpen een doosje dat na het revalidatie traject wordt aangeboden aan de patiënt. Dit doosje is gevuld met kaarten die gezond gedrag stimuleren met steun van de omgeving. Op iedere kaart staat een specifiek doel dat de patiënt wil behalen samen zijn ‘hartmaatje’. De patiënt kan de kaarten die hem of haar aanspreken zelf uitkiezen en deelt deze kaarten uit aan vrienden, familie, collega’s en lotgenoten. De teruggestuurde kaarten worden thuis zichtbaar opgehangen, als reminder en voor sociale controle. Een bijkomend voordeel is dat de omgeving ook gestimuleerd wordt om gezond te leven. Bij behalen van het zelfgekozen doel ontvangt de patiënt samen met zijn hartmaatje een beloning, bijvoorbeeld korting op fruit in de supermarkt bij 5 kg afvallen. De praktijkondersteuner huisarts (POH) speelt een coördinerende rol door de doelen te monitoren en de patiënt te voorzien van kaarten met vervolgdoelen.

De jury was zeer gecharmeerd van de aanpak en de eenvoud en design van het product. De kaarten spraken duidelijk tot de verbeelding en waren in meerdere talen geproduceerd, waaronder Arabisch.

Winnaar Gezonde Amsterdammer

Naast de drie winnaars die door gaan naar de landelijke finale heeft Hacking Health Amsterdam nog een extra prijs uitgeloofd.  Deze prijs ging naar TEAM-ME; maak Pesten bespreekbaar.

TEAM-ME

Pesten op school is een groot probleem en kan leiden tot ernstige psychische en fysieke gezondheidsproblemen: nu en later. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende effectieve interventies zijn om pesten op school aan te pakken. Deze interventies vinden echter te weinig hun weg naar de schoolklas. Leerkrachten, ouders en klasgenoten hebben vaak onvoldoende zicht op hoe kinderen in de klas zich voelen en hebben vooralsnog geen methode om dit op een speelse wijze onder de aandacht van de kinderen te krijgen. Het gevaar is dat pesten hierdoor onbesproken blijft waardoor er geen interventie op maat wordt toegepast.

Samen met leerkrachten en leerlingen is de TEAM-ME ontworpen. De TEAM-ME is een persoonlijk, digitaal vriendje waarmee kinderen gedurende de schooldag aan kunnen geven of zij het fijn of niet fijn hebben in de klas. Deze informatie wordt voor leerkrachten zichtbaar gemaakt op de computer. De leerkracht kan hierdoor op zowel klassikaal- als leerlingniveau monitoren hoe de kinderen zich voelen. Voelen veel leerlingen zich niet fijn? Of voelt een bepaald kind zich al langere periode niet goed? Dan ziet de leerkracht dat via een notificatie op het scherm (of telefoon). Een unieke kans om het gesprek hierover aan te gaan.

 

Jury

Nico van Meeteren (voorzitter)                 CEO Topsector Life Sciences & Health, professor Universiteit van Maastricht.

Erik Groot Kormelink                                  Clientbelang Amsterdam

Carola Verschoor                                          Business Innovator, Corp. Director Innovation and Digital Service. Royal Haskoning DHV

Bas van Nispen                                             Ondernemer – ‘digitale zorginstelling’ Ksyos

Bianca Buurman                                          Hoogleraar Acute ouderenzorg en initiatiefnemer Buurtziekenhuis (Amsterdam UMC)

 

Over Hacking Health Amsterdam

Hacking Health Amsterdam is een onderdeel van Dutch Hacking Health. Op initiatief van de Amsterdam Economic Board, SIGRA, Gloedmakers en FRIZ!, vindt het dit jaar voor het eerst ook in Amsterdam plaats. Hacking Health Amsterdam is een hackathon waarin ongewone teams werken aan buitengewone oplossingen voor het verbeteren van de zorg en gezondheid in de Metropoolregio Amsterdam. Tijdens ons evenement staan niet de patiënt en zijn ziekte centraal, maar de bewoner en zijn gezondheid.

Tijdens de drie dagen durende health hackathon staan niet de patiënt en zijn ziekte centraal, maar de bewoner en zijn gezondheid. Multidisciplinaire teams van zorg- en welzijnsprofessionals, med-techs, futurologen, patiënten, ondernemers en inwoners van de Amsterdamse Metropoolregio bundelen hun krachten in het streven: twee gezonde levensjaren voor alle inwoners van de Metropoolregio Amsterdam in 2025.

waarin ongewone teams werken aan buitengewone oplossingen voor het verbeteren van de zorg, gezondheid en welzijn in de Metropoolregio Amsterdam. Dit evenement is onderdeel van Dutch Hacking Health, de grootste health hackathon van Nederland.

Aan het eind van het evenement worden de beste prototypes geselecteerd voor de landelijke finale.

Op initiatief van de​ ​Amsterdam Economic Board​,​ ​SIGRA​, ​Amsterdam UMC​, ​HVO Querido ​en ​ ​FRIZ!​ &​ ​Gloedmakers, vindt het dit jaar voor het eerst ook in Amsterdam plaats. Samen met​ ​partners​ en​ ​deelnemende​ zorg- en welzijnsorganisaties uit de metropoolregio Amsterdam, organiseren zij Hacking Health Amsterdam.

De hackathon draagt bij aan het in de metropoolregio Amsterdam breed gestelde doel dat alle inwoners er in 2025 twee gezonde levensjaren bij hebben. Een doelstelling die alleen haalbaar is door de gezondheid en zorg in metropoolregio Amsterdam te verbeteren. Onder andere door in te zetten op preventie, aansluiting tussen hulpvraag en zorgaanbod, disruptieve oplossingen van creatieve denkers en het implementeren en gebruiken van technologie en data binnen de zorg.

Nog nergens eerder in Nederland heeft de Health Hackathon zo veel verschillende partijen in zorg en welzijn rondom de burger bij elkaar gebracht. Hierdoor ontstaat een unieke gelegenheid om samenwerkingen aan te gaan die de grenzen tussen verschillende partijen rondom de burger doen vervagen.

#slimgroengezond

Dit draag bij aan de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam als de Europese Life Sciences & Health hub

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?