Over de Board

Uitdagingen

De Amsterdam Economic Board heeft als missie de welvaart en het welzijn in de metropoolregio Amsterdam duurzaam te versterken. Dit doen we door samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in te zetten op samenwerking, innovatie en economische groei.

Onze ambitie is dat de metropoolregio Amsterdam in 2025 tot de top-3 van Europese innovatieve regio’s behoort. De regio kan dit bereiken door innovatieve oplossingen voor grootstedelijke uitdagingen te ontwikkelen, die bijdragen aan de leefbaarheid.

Grootstedelijke uitdagingen

Wij richten ons op vijf, onderling samenhangende, grootstedelijke uitdagingen. Deze uitdagingen zijn relevant voor alle grootstedelijke regio’s in de wereld. Als metropoolregio Amsterdam hebben we alles in huis om op deze uitdagingen internationaal tot de top te behoren.

Innovatie

Metropoolregio Amsterdam heeft de potentie om internationaal herkenbaar en onderscheidend te worden door het ontwikkelen van innovaties die bijdragen aan de leefkwaliteit in de MRA, en die vervolgens ook internationaal toe te passen zijn.

De MRA heeft bij uitstek de eigenschappen om in te spelen op een snel veranderende wereld. Denk aan:

  • Voldoende kritische massa aan bedrijvigheid binnen de sectoren die van belang zijn voor samenwerking op deze grootstedelijke uitdagingen
  • Een grote concentratie van innovatieve bedrijven die nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen en vermarkten
  • Een sterke wetenschappelijke kennisbasis op het gebied van deze grootstedelijke vraagstukken
  • Een samenwerkende overheid die de juiste instrumenten inzet om innovatie mogelijk te maken
  • De aanwezigheid van een sterke fysieke en digitale infrastructuur
  • Actieve burgers die openstaan voor innovatie

metropoolregio amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam is een informeel samenwerkingsverband van lokale en provinciale overheden in de Noordvleugel van de Randstad. Het Metropoolgebied strekt zich globaal uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer en heeft circa 2,4 miljoen inwoners.

Metropool Amsterdam

Ontmoet de Board

Eberhard van der Laan

Eberhard van der Laan

Burgemeester Amsterdam

Tom Verbugt

Tom Verbugt

Young on Boardmember | Air France - KLM

meer over de board

Werkwijze

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Amsterdam Economic Board is het verbinden van mensen en organisaties. Dit gebeurt onder meer op deze website en tijdens (netwerk)bijeenkomsten. Tijdens de events wordt kennis uitgewisseld, worden innovaties gedeeld en crossovers tussen de uitdagingen gestimuleerd.

Agenda

Historie

In november 2010 is de Amsterdam Economic Board opgericht door overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven uit de Metropoolregio Amsterdam, met als doel de versterking van de economie van de regio.

lees meer

Word partner!

Ben jij een innovatieve ondernemer? Sluit je aan bij het partnernetwerk van de Board onder leiding van burgemeester Eberhard van der Laan! Een breed netwerk biedt kennis en potentiële contacten. Lokaal, nationaal en internationaal.

lees meer