Het team

De strategie van de Board wordt uitgevoerd door de
Stichting Amsterdam Economic Board.

Directie

Business connectoren

Strategie

Communicatie

Projecten & Programma's

Ondersteunende staf