Jan Taco

Jan Taco te Gussinklo

Als een belangrijke innovatie beschouw ik zorgvormen als eHealth/mHealth/Telemedicine en Domotica en straks Robotica. Maar ook Social Media, Dat betekent investeren in (begrijpelijke) uitleg. Mijn website dient mede daartoe. Sinds 1 juni 2009 werk ik freelance als "medical writer"‚Äč en innovatiecoach. Opdrachtgevers zijn organisaties als ZonMW, Orde (OMS), UMC Utrecht, UMCG, Ksyos, Medimate, Dialysezorg Nederland, Hogeschool Windesheim, Health Investment BV, Julius Centrum, NTvG , Voordien heb ik twee decennia als internist gewerkt in de ziekenhuissector. In die hoedanigheid betrokkenheid bij het landelijk Visitatieproject en bij kwaliteit- en complicatieregistratie. Nadien volgde een overstap als Geneeskundig Adviseur naar Achmea in 1998. Commissie van Deskundigen (CvD) bij de Certificeringsorganisatie HKZ . Commissies bij het voormalig Kwaliteitsinstituut CBO, het ZN Kenniscentrum (Inkoopgids DBC). In deze periode een (profiel)registratie Arts Beleid & Advies. Lid van de NOVU (Nederlands Orde van Uitvinders), aangesloten bij de VWN ( www.wetenschapsjournalisten.nl ) en VVOJ (Vereniging van Onderzoeksjournalisten), lidnr. N100888 en VOJN (Online Journalisten) met interesse voor big data (Infographics en Datavisualisatie) en storytelling. Lees: http://www.dutchbuttonworks.com/2010/04/kroniek-van-de-knopenindustrie/ . Specialties: eHealth, Healthcare, medical writing, medical Innovation, Big Data (Infographics, Datavisualisatie) and Storytelling,

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?