Jaap Winter

Jaap Winter

Boardlid algemeen - Voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit / Lid agendacie

“Ongeveer twee derde van de kinderen in de MRA die nu aan de basisschool beginnen, zal werkzaam zijn in banen die nu nog niet bestaan.”

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?