Marieke

Marieke Zwaving

Bestuursadviseur en projectleider Akkoord van Groningen – Gemeente Groningen

Bestuursadviseur Strategie & Ontwikkeling. Project: het Akkoord van Groningen, het structurele samenwerkingsverband tussen gemeente, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en UMCG om Groningen als kennisstad te promoten. De partners van het Akkoord van Groningen werken samen aan de (kennis)economische ontwikkeling van Groningen. Speerpunten in de samenwerking zijn energie en healthy ageing (gezond ouder worden). Met een gezamenlijke campagne - Groningen, City of Talent - promoten positioneren de Akkoordpartners als kennisstad. Belangrijke projecten die onder de vlag van het Akkoord/City of Talent worden uitgevoerd zijn de jaarlijkse Nacht van Kunst & Wetenschap, het Science Theater op Noorderzon, evenementen op het gebied van healthy ageing, selectie en begeleiding van de Groningen Talent Group, bestaande uit jonge talenten op het gebied van wetenschap, cultuur, sport,politiek en ondernemerschap, overwegend studenten van de Groningse kennisinstellingen

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?